Kuulumisia Brasiliasta - maailman suurin raakakahvin tuottaja tutuksi

8.6.2015

Brasilia tuottaa yli kolmanneksen maailman raakakahvista. Pauligin kahvidivisioonan ahkerasti kahvin alkuperämaissa reissaavat Sourcing Director Katariina Aho ja Senior Sourcing Manager András Koroknay-Pál ovat tällä hetkellä tutustumassa Brasilian satonäkymiin. Matkaan kuuluu sekä tapaamisia kahvintoimittajiemme kanssa että vierailuja sertifioiduilla kahvitiloilla.

 
Sadonkorjuu Brasiliassa on juuri alkamassa ja nyt on hyvä aika saada käsitys tulevasta vuoden 2015-2016 sadon laadusta ja koosta. Viimeisen vuoden aikana kahvimaailman katseet ovat kohdistuneet Brasiliaan harvinaisen tiukasti; vuoden 2014 keväällä Brasilia kärsi harvinaisesta kuivuudesta ja huoli tulevan sadon koosta oli suuri. Niin ikään tammikuussa 2015 sateet jäivät murto-osaan normaalista ja epävarmuus tulevasta sadosta kasvoi. Helmi-huhtikuun sateet kuitenkin ylittivät normaalin määrän, ja kahvipuut ovat toipuneet kuivuudesta ja ovatkin tällä hetkellä pääosin erinomaisessa kunnossa. Nyt kerättävä sato tulee eri arvioiden mukaan olemaan 50-52 miljoona säkkiä.
 
Odotukset ensi vuoden 2016-2017 sadolle ovat erittäin korkealla. Jos sääolot jatkuvat normaalina, voidaan ensi vuonna nähdä jopa 60-65 miljoonan säkin sato.
 

Katan ja Andráksen terveiset – positiivisuutta ilmassa

Ensimmäiset maistamamme uuden sadon näytteet vaikuttavat lupaavilta, ja odotukset laadun suhteen ovat korkealla. Pauligin käyttämästä raakakahvista Brasilia kattaa lähes puolet, joten positiivinen ja vastuullinen kehitys Brasilian kahvinviljelyssä tukee myös Pauligin vastuullisuuslupausta korkeaa laatua unohtamatta.

Seuraa Katan ja Andráksen matkaa reaaliajassa Instagramissa @katariinaho ja @andraskp

 

Faktaa alkuperämaasta: Brasilia ja kahvinviljelyn vastuullisuus

Viimeisen 10 vuoden aikana kahviviljely Brasiliassa on ollut erittäin hyvä elinkeino. Raakakahvin myyntihinnat ovat pääosin kattaneet tuotantokustannukset, ja tällä hetkellä viljelijälle jää tuotantokustannusten jälkeen noin 0,4-0,5 euroa/kg. Toisin kuin monissa muissa kahvintuottajamaissa, jää Brasiliassa tällä hetkellä keskimääräiselle 50 hehtaarin tilallaan 25 säkkiä/hehtaari tuottavalle viljelijälle tuotantokustannusten jälkeen noin 50 000 euroa. Viljelijöillä on ollut varaa investoida tilaansa ja hoitaa lannoitus parhaiden käytäntöjen mukaan, mikä yhdessä yleisen tuottavuuden kanssa näkyykin tulevina vuosina korkeina satomäärinä.

Keskimääräinen tilakoko Brasiliassa on kasvanut viimeisien vuosien aikana, ja kahvinviljely onkin ottanut ison harppauksen kohti teollista viljelyä. Suurimpana erona muihin kahvintuottajamaihin on se, että tilat ovat pääsääntöisesti ammatillisesti johdettuja ja perinteisiä perhetiloja on yhä vähemmän. Toisin kuin joissakin Väli-Amerikan maissa, Brasiliassa kahviviljely houkuttaa nuoria ja on erittäin hyvä elinkeino. Hyvänä esimerkkinä kahvinviljelyn jatkuvuudesta, monissa perheissä lapset kouluttautuvat agronomeiksi ja palaavat auttamaan vanhempiaan.

Suurimpana uhkana Brasilian kahvinviljelylle tapaamamme viljelijät näkevät ilmastonmuutoksen mukanaan tuoman lämpötilan nousun ja kuivuuden. Monilla tutustumillamme tiloilla olikin pitkälle kehittyneet lannoite- ja kastelujärjestelmät, mutta samaan aikaan viljelijöillä on huoli kasteluveden riittävyydestä.

Brasiliassa lainsäädäntö itsessään on vaativa ja periaatteessa kaikki tilat täyttävätkin tätä kautta 4C-verifioinnin vaatimukset, joka on ensimmäinen askel sertifiointiin ja vastuullisuuteen. Sertifioidun raakakahvin kysyntä on nousussa ja monet tilat ovatkin vastanneet tähän sertifioimalla tilansa. Tällä hetkellä Brasiliassa tuotetusta raakakahvista lähes puolet on sertifioitua tai verifioitua ja täyttää sitä kautta Pauligin vastuullisuusvaatimukset.

 

Tutustu myös toimitusjohtaja Elisa Markulan ajatuksiin vastuullisuustyöstä.