Kahvinviljelyn haasteet – uhka kahvin tulevaisuuden saatavuudelle?

9.6.2022

Kysy, vaadi, haasta. Siinä ilmastotietoisen kuluttajan kolme tärkeintä ohjenuoraa muutoksen aikaansaamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yritysten, kuten Pauligin, on näytettävä esimerkkiä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hyvän kahvin ystävien, kuten sinun, on kysyttävä, vaadittava ja kyseenalaistettava yrityksiltä näitä ilmastotoimia.

Kahvin hiilijalanjäljestä suuri osa, lähes 70 %, syntyy kahvin viljelystä. Hyvä uutinen on se, että hiilijalanjäljen pienentämiseksi on tehtävissä monia eri asioita. Palasin muutama viikko sitten Brasiliasta ja näin omin silmin, kuinka edistyneet viljelijät ovat ottaneet käyttöön kestäviä ja kannattavia viljelykäytäntöjä. Kannattavia nimenomaan sekä luonnon että heidän oman taloutensa kannalta. Esimerkiksi optimaalisilla ja parhailla, jokaisen maan ja kahvitilan olosuhteesiin suhteutettuja viljelykäytännöillä on saavutettavissa kannattavia tuloksia: viljelyn hiilijalanjälki pienenee, tuotantokustannukset laskevat ja samalla tuottavuus paranee. Näin sekä viljelijä että luonto voittavat ja samalla paiskaavat kättä kestävän viljelyn edistämiseksi.

Kahvinviljelyn suurin uhka ja sitä kautta laadukkaan kahvin saatavuuden suurin haaste on ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt. Joka kerta, kun keskustelen viljelijöiden kanssa, heidän viestinsä on se, että kahvinviljelyyn kohdistuu vuosi vuodelta enemmän haasteita. Esimerkkinä viime vuonna maailman suurinta kahvintuottajamaata, Brasiliaa koetteli ensin kuivuus ja tämän jälkeen haavoittuneessa tilassa oleviin kahvipuihin iski pahin halla 25 vuoteen. Yhdessä nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt tuhosivat yli 20 % maan kahvisadosta. Tapasin toukokuussa matkallani muutamia viljelijöitä, joiden sato oli tuhoutunut lähes kokonaan. Silti myös heistä paistoi intohimo ja rakkaus kahviviljelyyn. Toivoa ei ollut menetetty – vielä. Jäin miettimään, kuinka monta vastaavanlaista sadon tuhoutumista tämä usko kestää?

Aiemmin mainitsemiani parhaita ja luonnon kannalta kestäviä viljelykäytäntöjä implementoimalla viljelijä pystyy varautumaan myös yllättäviin sään oikkuihin. Esimerkiksi maanpeittokasveja istuttamalla sidotaan maahan enemmän kosteutta ja tätä kautta varaudutaan kuiviin kausiin. Myös varjopuita käyttämällä voidaan suojata kahvipuuta kuumuudelta ja liialliselta auringonpaisteelta.  Erilaisista puista muodostuvien tuuliblokkien istuttaminen kahvitiloille ehkäisee hallaa ja kasvitautien leviämistä tuulen mukana. Uudet kahvitiloille istutettavat kasvit ovat tärkeitä ilmastovaikutuksien kannalta, sillä kasvillisuus sitoo myös hiilidioksia maahan.

Me Pauligilla opetamme, ohjeistamme ja implementoimme paikallisten kumppaniemme kautta näitä parhaita viljelykäytäntöjä yhdessä viljelijöiden kanssa. Olemme juuri aloittamassa Brasiliassa, Nicaraguassa ja Kolumbiassa ilmastoprojekteja, joiden piiriin kuuluu lähes 500 viljelijää ja noin 20 000 hehtaaria kahvitiloja. Näiden projektien arvioitu päästövähennys on kahvitilatasolla jopa 30 prosenttia. Tämä on osaltamme vasta alkua: haluamme vastuullisena edelläkävijänä käynnistää uusia projekteja alkuperämaissa ja tähtäämme kasvihuonekaasujen puolittamiseen arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä. Haluamme olla merkittävyydeltämme kokoamme suurempia ja näyttää esimerkkiä koko kahvimaailmalle.

Kysy, vaadi, haasta yrityksiä toimimaan. Se on sinun tehtäväsi hyvän kahvin ystävänä. Ja muista, että ilmaston kannalta vähäpäästöisin kahvi on kokonaan nautittu kahvi.

Uusimmat kahvi-uutiset suoraan sähköpostiisi.

Kirjoittaja: András Koroknay-Pál

Head of Sourcing, Green Coffee & Hedging

András vastaa Paulig Coffeen raakakahvin hankinnasta. Hän vietti kevään 2017 Kolumbiassa tutustumassa tähän tärkeään kahvimaahan paremmin.

Back to top