Kuinka lunastaa paikka #ykkösketjussa ja lupaus 100% varmennetusti vastuullisesta kahvista?

11.12.2018

Olemme mukana alkusyksystä käynnistyneessä #Ykkösketjuun-kampanjassa, jonka tavoitteena on tuoda ihmisoikeusasiat näkyvämmin esille. On hyvä, että tällaisia kampanjoita on, ja että kahvialalla tehdään myös omia vastuullisuusselvityksiä ja nostetaan esille niin hyviä käytäntöjä kuin epäkohtiakin. Näin ala ja olosuhteet kehittyvät.

Vastuullisuustyömme ja hankintamme keskiössä ovat alkuperämaiden syvällinen tunteminen ja pitkäjänteinen yhteistyö. Vierailemme säännöllisesti viljelymaissa tapaamassa raakakahvitoimittajiamme ja kahvinviljelijöitä. Olin juuri joulukuun alussa Itä-Afrikassa ja tällä kertaa mukana oli esimerkiksi Pauligin konsernijohtaja ja Paulig Coffeen toimitusjohtaja. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka sitoutunut myös johtomme on vastuullisuustyöhömme. 

Tämän lisäksi Paulig-kahvien toimitusketjusta vastaava johtaja on viettänyt vuoden Brasiliassa ja hankintapäällikkömme kotiutui juuri vuoden kestäneeltä kahvimaailmanympärimatkalta. Itse olin keväällä 2017 neljän kuukauden ajan Kolumbiassa varmistamassa vastuullisuuden toteutumista käytännössä ja meidän hankintatiimistä taitaa nytkin olla joku maailmalla joko kouluttamassa tai auditoimassa kahvitiloja. 

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat työssäni ja tiimissäni esillä joka päivä. Yhteydenpitoa kumppaneihin ja alkuperämaahan hoidetaan niin virtuaalisesti kuin verkostoitumalla paikan päällä. Vuoropuhelu ja avoimuus ovat tärkeitä asioista, sillä mitä paremmin tunnemme kahvin alkuperän, sitä enemmän saamme tietoa sekä raaka-aineen laatuun liittyvistä asioista että hankintaketjun eettisyydestä. Näin voimme varmistaa myös tuotanto- ja toimitusketjun toimivuutta sekä ratkaista siinä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. 

#Ykkösketjuun-kampanja nostaa ihmisoikeudet näyttävästi esille ja juuri sellaiselle paikalle, jonne ne kuuluvat. Kahviketjussa ihmisoikeuksien kunnioittaminen tarkoittaa huolenpitoa ketjun joka vaiheessa aina kahvin alkuperämaista nautittuihin kahvihetkiin asti. Velvollisuutemme on myös kartoittaa riskejä hankintaketjussa sekä minimoida negatiiviset vaikutukset. Olemme sitoutuneet siihen, että kaikki kahvimme on varmennetusti vastuullista eli joko vastuullisuussertifioitua tai vastuullisista kumppanuushankkeistamme ostettua.  
 
Vastuullisuuden varmistamisessa luotamme sertifiointiyrityksiin ja käytämme myös omia ja kolmannen osapuolen riippumattomia auditointeja. Valvonta ja varmennus ovat kuitenkin vain osa vastuullisuustyötä. Vähintään yhtä tärkeää on toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen muuttaminen yhteistyössä kaikkien hankintaketjussa toimivien kanssa. Olemmekin tavoittaneet viimeisten 15 vuoden aikana yhteensä 100 000 kahvinviljelijää ja myös auttaneet useita paikallisia yhteisöjä kehittymään esimerkiksi luomalla lapsille opiskelupuitteita.  

Olen tehnyt kahvinhankinnan parissa töitä yli viiden vuoden ajan ja vieraillut sadoilla tiloilla. Ihmisoikeusrikkeistä hankintaketjussamme esille on tullut näinä vuosina muutamia työterveys- ja turvallisuusasioita, jotka on ratkaistu tarjoamalla tiloille kumppaniemme kanssa lisäkoulusta ja suojavälineitä. Mikäli toimitusketjussamme ilmenee epäkohtia, tutkimme asian perinpohjaisesti, vaadimme välittömiä korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamme asioiden edistymistä kumppanimme kanssa. Vastuullisuustyössä on olennaista, että annetaan mahdollisuus myös korjaaviin toimenpiteisiin. Periaatteemme on kuitenkin, että jos kyseessä on räikeä ihmisoikeusloukkaus tai korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu, lopetamme hankinnan tällaiselta tilalta. Vastuullisuustyömme keskiössä on avoimuus ja pitkäjänteinen yhteistyö kaikkien osapuolten kesken - laatu ja hyvä maku syntyvät vain yhdessä vastuullisesti toimien. 

András Koroknay-Pál, Head of Sourcing, Green Coffee & Hedging 

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: 

#Beanthere-julkaisu: Kahvin jäljillä
Pauligin vastuullisuusraportti vuodelta 2017

Uusimmat kahvi-uutiset suoraan sähköpostiisi.

Kirjoittaja: András Koroknay-Pál

Head of Sourcing, Green Coffee & Hedging

András vastaa Paulig Coffeen raakakahvin hankinnasta. Hän vietti kevään 2017 Kolumbiassa tutustumassa tähän tärkeään kahvimaahan paremmin.

Back to top