Tverin paahtimo: Kaksi vuotta eli 731 päivää ilman työtapaturmia!

5.6.2017

Paahtimollamme Venäjän Tverissä tapaturmaluku on pyöreä nolla. Lauantaina 3.6. tuli täyteen kaksi vuotta eli yhteensä 731 päivää siitä, kun paahtimollamme Venäjän Tverissä sattui edellisen kerran työtapaturma. Näin hienoon tulokseen on päästy asettamalla työturvallisuus kaikessa etusijalle.

- Kesäkuussa 2015 yksi työntekijä meni ottamaan laminaattirullaa hyllyn alta ja löi päänsä. Tästä seurasi pari viikkoa sairaslomaa. Tämän tapaturman jälkeen aloimme miettiä, miten tekisimme tehtaasta maailman turvallisimman, kertoo paahtimon päällikkö Timo Tuukkanen.
 
Työ aloitettiin visualisoimalla mahdollisia vaaranpaikkoja.
- Pimeitä ovia ja portaita merkattiin ja ovia käännettiin niin, että ne aukeavat sisäänpäin, eivät käytävälle, jolloin törmäysvaara pienenee. Otimme myös käyttöön ilmoitustauluja, joissa havainnollistetaan erivärisillä neuloilla, missä on esimerkiksi sattunut työtapaturma tai läheltä piti -tilanne. Lisäksi asensimme tehtaan aulaan monitorin, josta mm. näkee, kuinka monta päivää on mennyt ilman tapaturmia.
 
Samalla lanseerattiin myös Safety first -periaate, jonka mukaan turvallisuus asetetaan aina ja kaikessa päätöksenteossa etusijalle.
 
Keskitytään kokonaisuuteen
 
Työturvallisuusasioissa ei keskitytä pelkästään sisätiloihin vaan riskien arvioinnissa on huomioitu koko tehdasalue. 
- Aiemmin tehtaan johtohenkilöillä oli oikeus ajaa henkilöautoilla tehdasalueelle. Saimme kuitenkin turvallisuushavainnon siitä, että muut joutuvat menemään tehdasalueen ulkopuoliselta parkkialueelta sisäpihalle heidän autojensa takaa. Silloin päätettiin, että tehdasalueelle ei enää saa ajaa autolla. Kaikki ovat yhdenvertaisia, ja käyttävät tehtaan yleistä parkkialuetta.
 
Nyt kun turvallisuusasiat ovat hyvällä tolalla, on näkökulmaa alettu laajentaa kokonaisvaltaisempaan työhyvinvointiin. 
- Rakennamme tänä vuonna paahtimolle hyvinvointi-ohjelman. Alkuun on jo päästy esimerkiksi järjestämällä urheilutapahtumia työntekijöille ja kehittämällä työpaikkaruokalan tarjontaa terveellisemmäksi. Tästä on hyvä jatkaa!