Paulig tekee johdonmukaista työtä kahviketjun vastuullisuuden hyväksi

18.10.2016
Vastuullisuus pavusta kuppiin on meille tärkeä aihe, sillä hyvä maku ja laatu voidaan saavuttaa vain kestävissä olosuhteissa koko toimitusketjussa. Siksi olemme tehneet lupauksen, että kaikki hankkimamme kahvi on ostettu sertifioiduista tai vastuullisiksi varmennetuista lähteistä vuoden 2018 loppuun mennessä. Etenemme tässä suunnitelmassa aikataulun mukaisesti ja tällä hetkellä 40 prosenttia hankkimastamme kahvista täyttää nämä kriteerit.
 
Olemme jo yli kymmenen vuoden ajan työskennelleet johdonmukaisesti kahvin jäljitettävyyden parantamiseksi koko toimitusketjussa. Tänään noin 90 prosenttia kahveistamme voidaan jäljittää kahviosuuskuntiin ja 40 prosenttia tiloille saakka. Kaikki toimittajamme ovat allekirjoittaneet Paulig-konsernin hankinnan toimintaohjeistuksen (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers), joka perustuu YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen, ILO:n perussopimuksiin, YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen ja OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille. Pauligin toimintaohjeistus kieltää erikseen lapsityön, pakkotyön ja syrjinnän, ja sisältää vaatimuksia järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden turvaamisesta.
 
Paulig ostaa vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa raakakahvia, mikä on noin yksi prosentti maailman vuotuisesta kahvituotannosta. Pauligin hankkimasta raakakahvista 90 prosenttia tulee 10 toimittajalta. Hankintaketjun vastuullisuuden valvomiseksi olemme tänä vuonna aloittaneet systemaattiset toimittaja-arvioinnit alkuperämaissa. Vuonna 2016 Brasiliassa, Guatemalassa ja Kolumbiassa tehdään yhteensä lähes 20 auditointia.

 

Vastuullisuutta kehitetään vuoropuhelulla ja yhteistyöllä

 
Finnwatch julkaisi 18.10. ”Brewing up a sustainable coffee chain” -raportin. Se on katsaus Suomessa myytävän kahvin vastuullisuuteen ja sen kenttätutkimukset keskittyvät kahvin alkutuotantoon Brasiliassa, Hondurasissa ja Intiassa. Finnwatchin raportti kertoo Pauligin osalta havainnoista, jotka koskevat kahta tilaa ja yhtä osuuskuntaa.
 
”Meillä Pauligilla on selkeät vastuullisuustavoitteet ja kehitämme aktiivisesti toimintaa hankintaketjussamme sekä yhteistyössä muiden kahvialan toimijoiden kanssa. Tiedostamme, että kahvialalla on kestävän kehityksen kysymyksiä ratkaistavana. Meistä on hyvä, että Finnwatch kiinnittää omilla tutkimuksillaan huomiota toimitusketjujen kehittämiseen. Meillä on siis yhteinen tavoite edistää kahviketjun vastuullisuutta”, sanoo hankintajohtaja Katariina Aho ja jatkaa:
”Suhtaudumme esille tulleisiin havaintoihin vakavasti ja käymme raportissa esitetyt epäkohdat läpi yhteistyössä sertifioituja kahvia toimittavien organisaatioiden kuten Reilun kaupan, UTZ:n ja muiden kumppaneidemme kanssa ja ryhdymme tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Vastuullisuuden kehittäminen vaatii avoimuutta, yhteistyötä ja pitkäjänteistä sitoutumista tähän työhön."
Lue lisää vastuullisesta hankinnastamme: www.paulig.fi/vastuullisuus

Uusimmat kahvi-uutiset suoraan sähköpostiisi.

Back to top