Paulig mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

29.5.2015

Paulig haluaa edistää kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050 ” tavoitteita kahdella sitoumuksella. Toinen edistää kestävää kehitystä auttamalla kahvinviljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja sen haasteisiin. Toinen tukee uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja kotimaan työllisyyttä. 

Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, joka luo perustan ja edellytykset kaikkien kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten kestävälle toiminnalle. Luonnon kantokykyä ei ylitetä ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman ongelmiin.

”Yhteiskuntasopimuksen visio ja sen kahdeksan tavoitetta sopivat hyvin Pauligin arvoihin ja yritysvastuutyöhön. Julkaisemalla yrityksemme sitoumukset nyt haluamme juhlistaa ensi viikolla alkavaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoa”, sanoo Elisa Markula, Paulig-konsernin kahviliiketoiminnan johtaja.
 

Sitoumuksemme:

1. Paulig sitoutuu lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä Suomessa siirtymällä biokaasuun kahvin paahtamisessa Vuosaaren paahtimolla ja lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä asteittain Paulig Professionalin* autokannassa.
 
Ympäristöstä huolehtiminen on Pauligin yritysvastuutyössä tärkeä osa-alue. Se näkyy Vuosaaren kahvipaahtimon toiminnassa jo nyt energiatehokkaina prosesseina, tuulisähkön käyttönä sekä jätteiden määrän vähentämisenä. Sekajätettä Vuosaaressa ei enää synny lainkaan. Nyt olemme valmiit ottamaan tällä sitoumuksella seuraavat askeleet.
 
2. Paulig sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kahviketjussa tukemalla kahvinviljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen ”Coffee & Climate”-hankkeen avulla.
 
Ilmastonmuutos on jo nyt haaste kahvinviljelylle ja uhkaa monilla alueilla viljelijöiden elinkeinoa ja perheiden toimeentuloa. Paulig on perustajajäsen kahvialan vuonna 2010 alkaneessa Coffee & Climate -hankkeessa, joka tähtää viljelijöiden tukemiseen muuttuneissa oloissa.  Alkuvaiheen neljässä pilottiprojektissa on kehitetty työkaluja, jaettu tietoa ja luotu paikallisia verkostoja Vietnamissa, Tansaniassa, Trifiniossa (Guatemala, Honduras, El Salvador) ja Brasiliassa. Nyt hanke on testattu ja valmis laajamittaiseen kasvuun.
 
”Näillä sitoumuksilla Paulig haluaa omalta osaltaan edistää kestävää kehitystä globaaleissa toimitusketjuissa, tukea kahvinviljelijöiden yhteisöjä ja taata kuluttajille mahdollisuuden hyviin kahvihetkiin tulevaisuudessakin. Kestävä kehityksen aikaansaaminen vaatii kaikilla tasoilla määrätietoisia tekoja. On hienoa, että Suomi on ottanut kansainvälisesti tässä asiassa edelläkävijän roolin luomalla konkreettisen mallin, jolla saadaan aikaan tuloksia”, Elisa Markula toteaa.
 
 
 
Lisää tietoa: 
 
 
Coffee & Climate -video: