Pauligin festarikesä -arvonnan säännöt

30.5.2018

1. Järjestäjä

Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille, osallistuaksesi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Palkintojen luonteesta johtuen vain 18-vuotta täyttänyt voi voittaa Sideways ja Flow Festival -liput. Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 14.5.–3.8.2018.

4. Kuinka osallistua arvontaan 

Osallistuminen tapahtuu julkaisemalla kuvan kesän onnellisimmasta hetkestä. Kuva julkaistaan Instagramissa tunnisteella #pauligfestarikesä ja kuvaan tulee merkitä Pauligin Instagram-tili @PauligFi. Kilpailuun osallistuvan kuvan tulee olla julkisella Instagram-tilillä ja kuvan tulee olla julkaistu Instagramissa osallistumisajan aikana eli 14.5.-3.8. Tätä aiemmin julkaistut kuvat tunnisteella #pauligfestarikesä eivät voi voittaa arvonnassa.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintona arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 4kpl lippupaketit Sideways (8.-10.6., palkkinnon arvo 139€), Ruisrock (6.-8.7., palkinnon arvo 180€) ja Flow Festivaleille (10.-12.8. 195€) . Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken ennen kutakin festaria (Sideways 4.6., Ruisrock 29.6. ja Flow Festival 3.8.) ja hänelle ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti kanavassa, jonka kautta arvontaan on osallistuttu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Sama henkilö voi voittaa vain yhden lippupaketin.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on kuvaan ja sen julkaisemiseen täydet oikeudet ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty suostumus. Samalla osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää lähetettyjä kuvia viestinnässään, markkinoinnissa ja maksetussa mainonnassa sekä julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta omissa kanavissaan 31.12.2018 asti.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Arvonta ei ole Instagramin tukema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kampanjan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com