Paulan Yllätysaamiainen -Kilpailun säännöt

31.8.2007

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab

 (Jäljempänä “Järjestäjä”)

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

 

3. Kilpailuaika

Kilpailu alkaa 31.8.2017 ja päättyy 10.9.2017.

 

4. Osallistuminen, palkinnot ja ehdot

Palkintona arvomme tapaamisen Pauligin Paulan ja vloggaaja Sita Salmisen kanssa Helsingissä lauantaina 23.9.2017. Kilpailun voittaja (jäljempänä ”Voittaja”) suunnittelee tapaamiseen yhteistyössä Pauligin kanssa yllätysaamiaisen ja aktiviteetin, joilla Paula ja Voittaja yllättävät Sita Salmisen. Tapaamisesta kuvataan videot Pauligin ja Sita Salmisen Youtube-kanaville, jotka julkaistaan 15.10.2017 mennessä.

Palkinto arvotaan kaikkien Pauligin Youtube-kanavan kilpailun ehdot täyttävien tilaajien kesken! 

Palkintopaketin arvo on noin 500 e. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Osallistuaksesi kilpailuun sinun on oltava vähintään 16-vuotias ja sinulla on oltava mahdollisuus osallistua Paulan & Sita Salmisen tapaamiseen ja videokuvauksiin lauantaina 23.9.2017 Helsingissä. Alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus osallistumiseen. Voittaja arvotaan kilpailun ehdot täyttävien Pauligin Youtube-kanavan tilaajien keskuudesta 12.9.2017 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti Youtubessa 20.9.2017 mennessä. Mikäli kohtuullisista yrityksistä huolimatta arvonnan voittajaa ei tavoiteta 24 tunnin sisällä ensimmäisestä yhteydenottoyrityksestä Youtubessa, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja uusi voittaja arvotaan. Osallistuminen ei edellytä ostamista.

Kilpailun voittaja esiintyy kummassakin videossa (jäljempänä ”Videomateriaali”) omalla etunimellään. Voiton vastaanottamisen yhteydessä Voittaja sitoutuu osallistumaan Paulan & Sita Salmisen tapaamiseen ja videokuvauksiin lauantaina 23.9.2017 Helsingissä sekä yllätysaamiaisen suunnitteluun yhteistyössä Pauligin kanssa syyskuussa 2017. Järjestäjä korvaa voittajalle tapaamiseen osallistumiseen liittyvät mahdolliset matkustus- ja ylläpitokulut Suomessa. Samalla voittaja sitoutuu esiintymään Paulan & Sita Salmisen tapaamisessa tallennettavassa ja Youtubessa esitettävissä Videomateriaalissa omalla etunimellään.

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

YouTube ei ole kilpailun sponsori ja että YouTube ei ole missään vastuussa käyttäjille kilpailuun liittyen. YouTuben yhteisön säännöt: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/communityguidelines.html Kilpailuun ei hyväksytä näitä sääntöjä rikkovia osallistumisia.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

6. Oikeudet kilpailun puitteissa tallennettavaan materiaaliin

Voittaja antaa Järjestäjille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Videomateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjillä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

 

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

 

8. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

 

10. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com