Jaa ideasi TOP 3 -arvonnan säännöt

1.1.2008

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab (Jäljempänä “Järjestäjä”) 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on 25.12.2018 - 6.1.2019.

4. Kuinka osallistua arvontaan 

Arvontaan voi osallistua lisäämällä Jaa ideasi -sivulle uuden idean (https://www.paulig.fi/kuluttajapalvelu/jaa-ideasi) 6.1.2019 mennessä. Kommentoidaksesi sinun tulee tunnistautua Disqus-kommentointipalveluun Disqusin omilla tunnuksilla tai vaihtoehtoisesti Facebook-, Twitter- tai Gmail-tunnuksilla. Edellä mainitut tahot eivät ole osallisia arvonnon järjestämiseen.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintoina arvotaan Melitta-suodatinkahvilaite (arvo n. 100€) ja Pauligin kaupunkikahvisarjan 500g suodatinkahvipaketit. (5 pkt, arvo n. 30€) Palkinnon kokonaisarvo on n. 130 euroa. 

Voittaja arvotaan kolmen eniten reaktioita (tykkäyksiä, disqus-reaktioita ja kommentteja) saaneiden ideoiden keskuudesta 7.1.2019 ja hänelle ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti sähköpostitse avulla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 15.1.2019 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.  

Kaikki aktivointiin osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Aktivointi ei ole Facebookin, Twitterin, Googlen tai Disqusin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity  Facebookiin, Twitteriin, Googleen tai Disqusiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan  Facebookin, Twitterin, Googlen ja Disqusin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com