Ansvarsarbetets mål och resultat

Vi ställer årligen mål för ansvarsarbetet och följer upp dem. I denna tabell ser du våra mål för 2014 och hur de har uppnåtts samt de mål som har ställts upp för 2015.