Om kaffe

Kaffets historia, som en del av den mänskliga civilisationen, är lång. Som handelsvara är kaffe mycket eftertraktat och handelsvolymerna är stora. Kaffebusken upptäcktes ursprungligen i Etiopien och många av dess underarter har spridit sig över så gott som hela världen. De flesta av världens stora kaffeproducerande länder ligger kring ekvatorn. De största producenterna är Brasilien, Colombia och Vietnam. Numera odlas kaffe också i länder som Australien, Kina och till och med i delar av Europa.

För att kunna svara på den stora efterfrågan på kaffe i världen sysselsätter kaffeindustrin miljontals människor. Alla i produktionskedjan – från odlare till rostare och återförsäljare – spelar en viktig roll för att vi dagligen ska få njuta av vårt kaffe. Kaffe är en komplex och känslig dryck. Varje skede av processen från odling till tillredning kräver stor omsorgsfullhet och såväl odlaren, rostaren som återförsäljaren och konsumenten måste vara noggranna för att drycken ska kunna bli en magisk sinnesupplevelse.

För att göra det möjligt att få ut så mycket som möjligt av upplevelsen av Pauligs kaffe presenterar vi en kort översikt över kaffets väg från böna till kopp, ger några enkla råd och rekommenderar olika tillredningsmetoder för din njutnings skull.

Back to top