MILJÖFRÅGOR UNDER NOGGRANN ÖVERVAKNING

Vi vill både direkt och indirekt bidra till en mer välmående miljö i hela kaffekedjan. Om vi anstränger oss kan vi påverka miljöfrågor genom vår egen verksamhet, såsom inom logistiken och produktionen, och med våra förpackningar.

I ursprungsländerna kan vi påverka genom att kommunicera med våra samarbetspartner, genom att delta i projekt som stöder användningen av miljövänliga odlings- och behandlingsmetoder samt genom att köpa in miljövänligt framställda råvaror.

Back to top