Framgång genom ansvarsfullt agerande

Ett gott ekonomiskt resultat möjliggör en långsiktig utveckling av verksamheten och investeringar i arbetshälsa.

En framgångsrik affärsverksamhet ligger bakom utvecklingen av ansvaret, och vice versa: framgång kan endast uppnås genom att agera ansvarsfullt. En lönsam tillväxt gagnar personalen, samhället och de övriga intressentgrupperna på många sätt. Genom sin verksamhet skapar Paulig ekonomiskt välstånd i egenskap av skattebetalare, och sysselsätter arbetskraft i Finland och på andra marknader.

För Paulig innebär ansvarsfull affärsverksamhet bland annat att långsiktigt bygga upp starka varumärken, att värna om kvalitet och samarbetspartner, en djup förståelse för kundernas och konsumenternas förväntningar, att bygga upp förtroende på nya marknader samt en omsorgsfull riskhantering.

Läs vår affärverksamhetsbesiktning 2014.

 

Utveckling av råkaffepris i New York börs

I Finland konsumeras framförallt arabicakaffe, vars pris fastställs på börsen i New York. Priset noteras i dollarcent (USD) per pund (454 g). Paulig köper årligen upp cirka 0,7 % av världens råkaffeproduktion, totalt cirka 60 miljoner kilogram.

 

Produktion av kaffe (t)

 

Nyckeltal för det ekonomiska ansvaret (1000 euro)

Resultatet rapporteras ur moderbolaget Paulig Ab:s bokslut. 

Årsberättelse 2014