Kvalitet skapar förtroende

Konsumenternas intresse för kaffe och nya smaknjutningar ökar hela tiden, och samtidigt ökar förväntningarna på kaffeproducenterna.

Smak och kvalitet avgör, men allt oftare ligger också ansvarsaspekter som miljöhänsyn, etiska aspekter och naturenlighet bakom konsumenternas val. Pauligs kaffe dricks i 13 olika länder och vårt ansvar inför konsumenterna sträcker sig över många marknader. Vi vill arbeta för att främja välstånd och välbefinnande genom hela kaffekedjan och erbjuda kaffevännerna möjligheter att göra ansvarsfulla val.

För Paulig innebär ansvarsfullheten inte bara kvalitet och produktsäkerhet utan också en aktiv dialog med konsumenter och kunder.

För att kunna förutse konsumenternas önskemål undersöker vi regelbundet förändringar i konsumentbeteende och smakpreferenser, och hur nya kaffetrender utvecklas. Ett sätt att främja och garantera ansvarsfullheten är certifiering av kaffet. Vi på Paulig försöker ändå säkerställa att vi producerar allt vårt kaffe på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om det är ansvarscertifierat eller inte.

Läs vår produktbesiktning 2014.

 

Produktreklamationer som gällde kaffe

ISO 22000-ledningssystemet för livsmedelssäkerhet i rosterierna i Nordsjö och Tver ersattes år 2014 med ett mer omfattande FSSC 22000-system, som också certifierades.

Det kom in sammanlagt 1 947 fall av respons på kaffeprodukterna. Av dem undersöktes 656 i kaffelaboratoriet och produktionen. Antalet produktreklamationer gällande rostat kaffe var 14 st./miljon ton rostat kaffe i Nordsjö och 3,7 i Tver. Det totala antalet reklamationer sjönk jämfört med året innan, och särskilt i Tver var förbättringen stor (11,6 år 2013).

 

Kontakter med konsumenttjänsten 2014

 

TOP 3-frågor till kundtjänsten i Finland

1. Hur återvinns kaffekapslarna och förpackningslaminatet?
2. Hur och hur ofta ska man rengöra en kaffekokare eller annan kaffeapparat?
3. Mitt kaffe smakar annorlunda än vanligt, trots att jag tillreder det på samma sätt som förr. Vad är felet?

 

TOP 3-frågor till kundtjänsten i Ryssland

1. Är kaffet i President-produktfamiljen det samma i Finland och i Ryssland?
2. Hur tillreder man filterkaffe?
3. Hur tillreder man kaffe med turka- och in cup-metoderna?