Pauligs kaffeaffärsverksamhet har sedan 2003 årligen rapporterat sitt företagsansvar. Pauligs rapportering fokuserar på de för verksamheten väsentliga ansvarsfrågorna: ansvar vid inköp av råkaffe, personalens välbefinnande, miljöfrågor i produktionen och produktsäkerhet. Paulig tillämpar Global Reporting Initiative:s (GRI) G4-riktlinjer i sin rapportering. Rapporteringsperioden är redovisningsperioden 1.1–31.12.2015.

Back to top