100% av vårt kaffe kommer från verifierat hållbara källor

Som en av de första stora rosterierna i världen kommer alla våra kaffebönor från källor som har verifierats hållbara. Det innebär att allt vårt kaffe kommer från verifierade hållbara partnerskapsprogram eller certifierade hållbara källor. Läs mera om vårt arbete för ansvarsfullhet.

 

Spårbarheten av vårt kaffe

Vi köper strax under en procent av allt grönt kaffe i världen, vilket betyder uppemot 30 miljoner kilo grönt kaffe på ett år. Detta kaffe kommer från 15 länder och våra bästa inköpsländer är Brasilien och Colombia. Kaffeodlingarna är ofta småskaliga familjeodlingar på en eller några hektar. Följaktligen måste tusentals odlingar och jordbrukssamhällen producera den mängd grönt kaffe som Paulig köper.

Allt vårt kaffe köps från verifierade hållbara källor, vilket betyder att kaffet antingen är certifierat eller köpt via våra partnerskapsprogram. Vi kan spåra vårt kaffe hela vägen till kaffekooperativen och produktionssamhällena och till och med till enskilda odlingar.

En kaffebönas resa från odling till frakt kan ha flera stadier som varierar mellan områden och/eller odlingar. Till exempel bearbetar vissa odlare sitt eget kaffe efter skörden eller så sker bearbetningen i en större anläggning. Ibland kan kaffebönans resa bestå av så många faser att det inte är möjligt att spåra bönorna till en enskild odling. Vanligtvis kan de åtminstone spåras till produktionssamhällena och odlarna som hör till dem är kända. 

Spårbarheten är viktig för oss, eftersom ju mer information vi har om kaffets ursprung, desto mer information kan vi erhålla i frågor gällande kvaliteten på det gröna kaffet och distributionskedjans etik. Detta gör det också enklare för oss att försäkra funktionaliteten av produktions- och distributionskedjan och det hjälper till att lösa eventuella problem i den.

 

Information om partnerskapsprojekt

Allt kaffe vi köper är antingen upphandlat genom ansvariga partnerskapsprogram eller hållbarhetscertifierat. Vårt mål är att förbättra odlarnas utkomst och hjälpa dem ta i bruk nya odlingsmetoder. Genom att förbättra odlingsmetoderna är det möjligt att producera bönor av högre kvalitet med en rikare smak.

Besök också webbplatserna för International Coffee Partners och Coffee & Climate.

 

Kaffecertifikat

Certifikat såsom Organic, Fairtrade och Rainforest Alliance är ett effektivt sätt att se om kaffet i din kopp är hållbart. 

Med certifierat kaffe kan Paulig främja hållbar utveckling samt kaffeodlarnas välmående. Odlare får information om goda och hållbara metoder av certifieringssystemen och systemen kan stödja dem att införa effektivare produktionsmetoder. Som bäst kan detta leda till ökad produktivitet och kostnadseffektivitet som förbättrar odlarnas levnadsvillkor. Certifierat kaffe är dyrare, vilket betyder att odlarna får ytterligare inkomst.    

Men även om det inte finns något certifikat på kaffepaketet betyder det inte att kaffet inte skulle kunna vara hållbart producerat och förvärvat. Därför är det värt att lära känna kaffetillverkaren och de hållbarhetsprinciper som tillverkaren tillämpar vid inköp och produktion av kaffe. Vid Paulig har vi engagerat oss i att alla våra kaffebönor ska komma från verifierade hållbara källor. UTZ-certifierat och Fairtrade liksom Organic är de viktigaste certifikaten som används vid Paulig. Förutom certifierat kaffe köper vi vårt kaffe genom våra verifierade hållbara partnerskapsprogram.

Vad betyder certifikaten?

Det är bra att komma ihåg att alla hållbarhetscertifikat betonar olika faktorer. Därför är det bra att tänka på vad man värderar högst och också lära känna vad certifikaten betonar och deras principer. Det är också värt att lära känna produkttillverkarens principer och sätt att sköta frågor relaterade till exempel till miljön och socialt ansvar.

Ekologiskt eller ekologiskt odlat

Ekologiskt kaffe består av ekologiskt odlade kaffebönor. Principen är att framställa produkter som inte har produktionsmetoder som är skadliga för naturen eller människors, växters eller djurs hälsa och välmående. Bland annat har mängden tillåtna tillsatser och tillsatsämnen begränsats inom ekologisk odling till det absolut nödvändiga. I Finland övervakas produktionen och marknadsföringen av ekologiska produkter av Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, kommunerna och Tullen.

Organic-certifikatet är alltid kombinerat med Fairtrade-certifikatet på Pauligs kaffe, vilket betyder att utöver miljöansvaret tar man även det sociala ansvaret i beaktande. Vårt utbud inkluderar till exempel Juhla Mokka Organic och Paulig Mundo.

Fairtrade

De internationella kriterierna för Fairtrade uppfylls vid produktionen av råmaterialet och produktionen är på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar grund. Ett minimipris betalas till odlaren för Fairtrade-produkter som täcker nödvändiga kostnader för produktion som är hållbar för naturen och folket. Förutom minimipriset betalas ett Fairtrade-tillägg. Det är ämnat för projekt som utvecklar hela samhället. Hela systemet har skapats för att förbättra småbrukarnas och deras arbetares ställning i utvecklingsländer inom den internationella handeln. Ytterligare läsning: www.fairtrade.net/

Rainforest Alliance

När du köper Rainforest Alliance-certifierat kaffe från Paulig hjälper du jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringar, skydda skogar och skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för sig själva och sina familjer. På så vis kan även kommande generationer njuta av kaffet. Läs mer på ra.org.

 

Back to top