1876

Pauligs historia börjar 1876 då Gustav Paulig, en immigrant från Tyskland, grundade ett eget företag. Livsmedelsindustrin trampade ännu i barnskorna. Livsmedlen såldes till största delen som oförädlade råvaror. Paulig började importera och handla med kolonialvaror som salt, kaffe, kryddor, mjöl, portvin och konjak.

Ända sedan början har Paulig varit verksamt i Helsingfors: först på Fabiansgatan, sedan på Norra Esplanaden, på 1890-talet på Södra kajen och efter sekelskiftet på Skatudden.

Gustav Paulig blev snabbt en ansedd och en affärsman med visioner. Han förstod varumärkenas betydelse och formgav bolagets första logo på 1880-talet. Följaktligen började Pauligs kaffeförpackningar märkas med P-tecknet som kom att stå som garanti för hög kvalitet, vilket gjorde varumärket mycket värdefullt för bolagets grundare och skapade ett arv för kommande generationer. Efter Gustav Pauligs död år 1907 fortsatte hans änka, Bertha Paulig, att driva rörelsen.

1950

År 1950 introducerades Paula-flickan. Det var Eduards son Henrik Paulig som på en Amerikaresa fick idén att i Paula skapa ett synligt ansikte för företaget. Paula i Sääsmäki folkdräkt och avbildad serverande kaffe ur en kopparpanna blev en bekant syn i många olika sammanhang. Tre år efter Paulas första framgångar slog en ny fluga igenom: samlarkort med bilmotiv som gjorde Paulig-kaffet attraktivt för många unga bilister.

De gamla lokalerna på Skatudden i Helsingfors började bli för trånga. Rosteriet och packningsavdelningen flyttade år 1968 till nya, moderna utrymmen i Nordsjö. President Kekkonen var närvarande vid invigningen av den nya fastigheten.

1990

1990-talet var för Paulig ett årtionde av internationalisering och stadsplanering. Nordsjö växte till en förort med köpcentrum och affärsbyggnader. Då de baltiska länderna blev självständiga efter Sovjetunionens fall var Paulig ett av de första bolagen som återupptog samarbetet med gamla handelspartners. Bolagets rosteri i Saue i Tallinn stod klart 1993. Paulig var tillbaka i Estland efter en paus på mer än 50 år. Handeln med Ryssland koncentrerades till S:t Petersburg och Moskva där Paulig etablerade egna säljkontor.

Kaffevärlden vidgades då trendiga kaféer och restauranger introducerade nya traditioner. Till det nya årtusendets ära introducerade Paulig ett nytt kaffeproffs för finländarna: baristan.

1904

År 1904 expanderade Pauligs verksamhet från enbart återförsäljning till livsmedelsindustrin. Bolagets kafferosteri, det första i Norden, inledde sin verksamhet i en lagerbyggnad på Skatudden i Helsingfors. I USA hade John Arbuckle utvecklat den industriella kafferostningen i slutet av 1800-talet. Fram till dess hade kaffe bara sålts i form av grönt råkaffe som skulle rostas hemma. Även det kaffe som Paulig levererade var till största delen råkaffe till en början. Inte förrän år 1926 översteg efterfrågan på rostat kaffe försäljningen av råkaffe i Finland.

Gamla pappersförpackningarTill en början levererade Paulig rostat kaffe till butikerna i fem kilos förpackningar. En förfrågan från en köpman i Mariehamn år 1924 ledde till att Paulig som första producent introducerade konsumentförpackat kaffe på marknaden. Förpackningarna blev mycket populära. De första förpackningarna var pappersförpackningar på 250 och 500 gram inslagna och förseglade för hand. Följande år fick rosteriet den första förpackningsmaskinen och snart levererades kaffe också i förpackningar på 100 gram.

För att fira rosteriets 25-årsjubileum lanserade Paulig år 1929 bolagets första kaffebrand – Jubileums- och Presidentblandningarna – föregångarna till dagens favoritmärken Jubileums Mocca och President. Före de namngivna varumärkena hade Paulig ett antal kaffeblandningar som bara identifierades med siffror. Två år senare, år 1931, dök färdigt malet kaffe upp på butikshyllorna. Vid samma tid börjande Paulig datummärka kaffepaketen för att visa att de var färska. Detta var en innovation som inte tidigare setts i Europa.

För att höja de nya produkternas profil bland konsumenterna förvärvade Paulig år 1909 Nissens kaféer och kaffebutiker. Nissen blev snart helsingforsarnas favoritställen. Pauligägda Nissen-kaféer öppnades på olika håll i Finland. Detta riksomfattande försäljningsnät ledde till att Pauligs produkter spreds över hela landet.

Gustavs och Berthas son Eduard Paulig var bolagets verkställande direktör från 1919 ända till 1947. Det var under hans tid som Paulig växte till ett betydande företag inom livsmedelsbranschen.

1970

Då Henrik Paulig kom hem efter en affärsresa utomlands hade han med sig nya idéer om professionella konsumenttjänster och år 1971 öppnade Paula-tjänsten. Paula-tjänsten erbjöd inte bara råd och tips för konsumenterna per telefon eller brev utan sammanställde också spännande recepthäften och höll informationskvällar om produkterna. Paula åkte runt och gav goda råd i affärer och på kaféer.

År 1980 fick yrkesfolket inom branschen ett eget institut när Paulig öppnade Kaffeinstitutet för att främja kaffekulturen. Nordsjörosteriet genomgick ännu en renovering och samtidigt togs ny rostnings- och förpackningsteknik i bruk. Bolagets internationalisering började i Storbritannien, där det uppköpta kaffehuset Appleton Machin & Smiles Ltd döptes om till Paulig U.K. Ltd.

2006

På 130 år hade en liten kolonialvaruhandel vuxit till ett internationellt företag, Paulig-koncernen, med Oy Gustav Paulig Ab som flaggskepp för affärsverksamheten med kaffe. Utsikterna för rosteriverksamheten var gynnsamma. I januari år 2006 köptes en tomt för ett nytt rosteri och de slutliga besluten om bolagets stora investeringar på denna front fattades samma höst. Paulig har alltid sett framåt och aktivt utvidgat sitt varumärkessortiment, lyssnat till konsumenterna och varit berett att utveckla nya produkter och tillverkningsmetoder. Trots tillväxten har grundidén för verksamheten bevarats: att tillverka produkter av högsta kvalitet för konsumenternas behov.

Back to top