Kaffeodling och kaffesorter

Kaffesorter

Det finns mer än 60 kaffesorter men bara två av dem är av betydelse kommersiellt:

  • Coffea Arabica
  • Coffea Canephora - Robusta

Arabica-kaffet kommer från Etiopien och odlas i dag på flera olika håll i världen. Robusta upptäcktes i Kongo och har därifrån spridit sig över hela det tropiska Afrika, till Indonesien, Vietnam och därifrån vidare.

Omkring 65 % av allt kaffe som produceras i världen är Arabica-kaffe, 35 % är Robusta. Arabica har en mildare och mer nyansrik smak än Robusta. Robustas kraftiga smak gör att sorten bäst lämpar sig i blandningar av mörkrostat kaffe, espresso och kaffe i fransk stil. Robusta bidrar med att ge smaken stadga och crema till espressokaffe.

Områden där man odlar kaffe

Kaffe odlas i tropikerna i regioner mellan Kräftans och Stenbockens vändkrets i olika delar av världen. Det finns fem huvudområden där man odlar kaffe:

  1. Sydamerika
  2. Centralamerika
  3. Afrika
  4. Asien
  5. Oceanien

Kaffeplantan behöver mycket nederbörd för att kunna växa, omkring 1 500–2 000 mm per år. Temperaturen kan växla: Då det gäller Arabica ska den vara 15–24˚C och då det gäller Robusta 24–30˚C. Kaffebusken är nämligen mycket känslig för frost.

Kaffe växer på hög höjd över havet. Den optimala zonen för Arabica är 1000–2000 meter över havet och för Robusta omkring 100–700 meter över havet. Ju högre upp busken växer desto mer aromatiska blir bönorna då de mognar. Jordmånen och klimatet inverkar också starkt på hur smaken utvecklas.

Kaffe produceras i omkring 60 olika länder. De största kaffeproducenterna är: Brasilien, Colombia, Vietnam, Indonesien och Indien. De här länderna producerar i huvudsak kaffe för export. Brasilien exporterar exempelvis cirka 23 000 000 säckar kaffe per år och en säck väger 60 kg.

Kaffebusken

Botaniskt sett hör kaffet till familjen Rubiaceaesom också inkluderar gardenian och kinin-plantan. Kaffebusken kan växa sig hög och brukar därför ibland kallas för ett kaffeträd. Vilt kan kaffebusken bli hela 10 meter hög. På plantager och kaffefarmer ansas buskarna så att kaffebären är lättare att skörda. Buskens blommor är vita och doftar som jasmin och apelsin. Kaffebusken blommar vid olika tider på året: Coffea arabicablommar efter regnperioden och robustablommar oregelbundet.

Kaffebäret är stort som ett körsbär och mörkrött eller gult till färgen när det är moget. Bären mognar och är klara att plockas omkring nio månader efter blomningen. De mognar inte alla samtidigt vilket betyder att man måste plocka bär från en buske flera gånger. Varje bär ger två kaffebönor. Kaffebönorna växer par om par, tätt ihop inne i bäret.

Plocka kaffe

Beroende på land och region plockar man kaffet antingen för hand eller maskinellt. För hand plockar man kaffet i Colombia, Centralamerika och i Afrika där kaffeplantagerna främst ligger längs branta bergssluttningar och bären mognar i olika takt.

Mekaniskt plockar man kaffebär bland annat i Brasilien där kaffet odlas på slätter och hela skörden mognar samtidigt. Också i Brasilien plockas emellertid största delen av skörden för hand.

Back to top