VÅRT ANSVAR LÖPER GENOM HELA INKÖPSKEDJAN

En stor del av Pauligs ansvar gäller inköpen. Det omfattar varor, produkter och tjänster som köps in av Paulig. Råkaffe utgör en väsentlig del av Pauligs råvaruinköp. Vi köper årligen in mer än 50 miljoner kilo kaffe från 10–15 olika länder som producerar ett högkvalitativt arabicakaffe. Mängden vi köper in motsvarar 0,7 procent av världens årliga kaffeproduktion.       

VID INKÖPSKEDJANS KÄLLA 1927
VID INKÖPSKEDJANS KÄLLA 2015
ANSVARSFULLA INKÖP INOM PAULIG-KONCERNEN
Back to top