Kaffet kommer från fjärran länder

Kaffe odlas i 50–60 länder runt om i världen. De största producentländerna är Brasilien, Vietnam, Colombia, Indonesien och Indien, som producerar cirka 70 procent av världens kaffe. Över 20 miljoner kaffeodlare förtjänar sitt uppehälle på kaffe. Över 70 % av världens kaffe kommer från små plantager. Därför har kaffehandeln stor ekonomisk och social betydelse i många utvecklingsländer.

Kaffet växer i värme

Kaffet växer i tropikerna i ett område mellan Stenbockens och Kräftans vändkrets, på 600–1 600 meters höjd över havsytan. Den frostkänsliga kaffeväxten kan växa till ett upp till 10 meter högt träd. På kaffeodlingarna och -plantagerna skär man dock ner träden till låga buskar för att underlätta skörden.

Kaffeträdet börjar bära frukt som 2−4-åring. En buske brukar ge omkring 400–1 500 gram råkaffe. De körsbärsstora kaffebären är färdiga att plockas när de har mognat och blivit mörkröda. Kaffebönorna finns inuti fruktköttet och skyddas av en pergamentliknande hinna.

Kvaliteten styr kaffeinköpen

Paulig köper råkaffe från bland annat Brasilien, Colombia, Peru, Guatemala, Kenya och Etiopien. Vi köper det mesta av kaffet direkt från exportföretag i ursprungsländerna. I kaffeländerna är Paulig känd för att köpa kaffe av hög kvalitet, och Paulig-kvalitet har redan blivit ett begrepp inom kaffebranschen. Paulig köper 0,7 % av världens årliga kaffeproduktion, totalt drygt 60 miljoner kilo råkaffe, från 10–15 länder.

Pauligs kaffesorter är noggrant utvecklade blandningar som framställs av kaffe från olika ursprungsländer. Varje produkt har en egen, noggrant genomtänkt smakprofil. Vi köper råkaffe som ligger över genomsnittkvaliteten och betalar ett kvalitetstillägg för det. Förutom smaken och övriga kvalitetsegenskaper är det även viktigt att vi får tillräckligt mycket av rätt råkaffesorter. På så sätt kan vi garantera att våra välkända produkter alltid smakar lika bra, från böna till kopp.

 

Kaffet fraktas till sjöss

Kaffepartiet skeppas från ursprungslandet till Europa och Finland när våra kvalitetsexperter har provsmakat ett kaffeprov från partiet och godkänt det. Containerfartygen som reser till Finland från ursprungsländerna åker först till Europa, huvudsakligen Hamburg och Antwerpen. Som snabbast kommer kaffet till Nordsjö hamn från Brasilien på omkring tre veckor. Som längst tar resan två månader.

Vi importerar över 60 000 ton råkaffe till Finland varje år. Kaffet kommer med fartyg till Nordsjö hamn, som ligger alldeles intill rosteriet. Det mesta (83 %) av kaffet som kommer till Paulig har förpackats effektivt i containerstora bulksäckar, som rymmer omkring 20 000 kilo råkaffe. Resten av råkaffet transporteras i traditionella 60 kilos jutesäckar. Det ryms omkring 17–19 ton säckar i en container, beroende på kaffesort.
 
Råkaffet till rosteriet i Tver köps in från Finland, men leveranserna går direkt till Ryssland. Tills vidare använder man Kotka som huvudsaklig hamn, varifrån kaffecontainrarna transporteras till Tver med långtradare. Transport via landsväg har visat sig vara det effektivaste transportsättet mellan hamnen och rosteriet.

I Nordsjö transporteras kaffecontainrarna med långtradare från hamnområdet direkt till rosteriet, där de kvalitetssäkras och sedan förvaras i kaffesiloer. Från siloerna förflyttas kaffet till produktionen. Kaffet levereras från färdigproduktlagret till centralaffärernas distributionscentraler eller för export till utlandet.

Aromerna uppstår i rosteriet

Kaffets doft- och smakaromer och färg föds i rosteriet. Under rostningen avdunstar vatten från råkaffet. Den grönaktiga färgen blir så småningom brun och kaffet får en annan konsistens. Kaffets proteiner och kolhydrater bryts ner till aminosyror och socker. De reagerar sinsemellan och bildar hundratals olika aromämnen. Under rostningen löses även råkaffets syror upp. Ju mörkare kaffet rostas, desto mindre syror har det. Rostningen tar 5–15 minuter beroende på kaffesort. Kaffet rostas i en rosttrumma i en 400 °C varm luftström.

Paahdossa syntyvät aromit

Efter att kaffet har rostats mals det, förpackas och överförs till lagret i väntan på att transporteras till kunden. Kaffet omsätts snabbt i butikerna. Tack vare en modern förpackningsteknik och förstklassiga förpackningsmaterial säljs Pauligs kaffe med ett års färskhetsgaranti. Kaffeprodukterna förpackas främst i laminatförpackningar. Populärast är den 500 gram tunga vacpac-vakuumförpackningen, som det mesta av vårt Juhla Mokka- och Presidentti-kaffe säljs i.

Pauligs kvalitetskontroll baseras på den internationella standarden ISO 22000. En viktig del av kvalitetssäkringen är egenkontrollen. Den omfattar alla delar av kaffehanteringen, från inköp av råkaffe till färdig produkt. Sensorisk bedömning av kaffet ingår också i egenkontrollen. En smakgrupp som består av flera Paulig-anställda säkerställer kaffets utseende, doft och arom i flera omgångar i kaffets produktionskedja, från böna till kopp.

De kommersiellt viktigaste kaffesorterna

Arabica

Arabica (Coffea arabica) har en nyansrik smak. Arabica svarar för 60 procent av världens kaffeproduktion.

Robusta (Coffea canephora)  har en kraftigare smak. Den passar i mörkrostade kaffeblandningar, som espresso. Den svarar för omkring 40 procent av världens kaffeproduktion.

 

Kaffebäret förädlas till kaffeböna

Kahvimarjasta jalostuu kahvipapuKaffet skördas för hand eller med skördetröska beroende på land och region. Handplockning är vanligt i t.ex. Colombia, Centralamerika och Afrika, där kaffet oftast växer på bergssluttningar. På det brasilianska slättlandet kan man använda maskiner.

Efter att bären har plockats är det viktigt att de snabbt kommer till bearbetningsanläggningarna för vidare förädling, så att de behåller sin kvalitet. Fröna, dvs. kaffebönorna, separeras från kaffebären, varefter de rengör, torkas och sorteras. Kaffebönor som har bearbetat till säljbart skick levereras till exportföretag, som säljer och skeppar ut kaffet till olika delar av världen.

Viktig produkt inom den globala handeln

Råkaffe är till värdet sett den näst mest handlade råvaran inom den globala handeln efter olja. Under skördesäsongen 2010 producerades det 134,1 miljoner säckar (á 60 kg) kaffe i världen, och under skördesäsongen 2011 var produktionen 132,4 miljoner säckar. De största producentländerna var Brasilien, Vietnam, Etiopien och Indonesien. Källa: ICO »

Priset på råkaffe påverkas bl.a. av balansen mellan efterfrågan och utbud, skördeprognoserna, vädret och variationerna i nederbörd. Priset kan variera kraftigt när det sker snabba förändringar på marknaden eller i produktionsvolymerna och -kvaliteten. De senaste åren har aktiviteterna hos fonder som investerar i råvaror ökat prisfluktuationen.

Prisnivån på kaffe fastställs på börserna. Arabica, som Paulig använder mest, noteras på kaffebörsen i New York. Priset på Robusta, som tillsätts i en del produkter, noteras på kaffebörsen i London. Även om prisnivån fastställs på börserna sker själva råkaffehandeln mellan kaffesäljaren och köparen.

Effektiva transportkedjor

Varje år levererar Paulig över 100 miljoner kaffepaket från sina rosterier i Helsingfors och Tver till grossister och detaljhandlare och därigenom till konsumenterna. Vi säkerställer att förvaringen och transporterna är så miljövänliga som möjligt på flera olika sätt.

Vi har ett nära samarbete med våra transportpartners, butikskedjor och grossister för att transporterna och förpackningslösningarna ska vara så effektiva som möjligt och för att lastbilarna ska vara så fullastade som möjligt.

I Finland sköts transporten av kaffeprodukter till butikskedjornas lager oftast av kundernas transportpartners. Inför transporten förpackas produkterna på pallar, som är dimensionerade för att passa lastbilarna. Pauligs leveranstjänst planerar noggrant lastningen av lastbilar och rutterna för att minimera antalet transporter.

Njutningsfyllda kaffestunder

Finländarna dricker mest kaffe i världen – omkring fem koppar kaffe per person och dag. I Moskva och St Petersburg säger sig kaffedrickarna dricka 1–3 koppar kaffe per dag, tillrett på olika sätt. Detsamma gäller Baltikum. Vi undersöker aktivt bland annat förändringar i konsumtionsbeteendet och smakvanor samt utvecklingen av kaffetrender på olika marknader.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt sortiment och våra tjänster i samarbete med partners, kunder och konsumenter som vi möter i vårt dagliga arbete och i vår konsumenttjänst, på mässor, evenemang och sociala medier. Genom gedigen konsumentkunskap och dialog kan vi introducera nya produkter i vårt kaffesortiment och erbjuda olika smaknjutningar takt med att konsumenternas smak utvecklas.

En njutbar kaffestund innebär lyx i vardagen och till fest.

Back to top