Pauligin Paula ja verenluovutuskampanja -säännöt

12.6.2008

Pauligin Paula ja verenluovutuskampanja

 

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab

 

(Jäljempänä “Järjestäjä”)

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kampanja on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla kampanjaan osallistujat hyväksyvät kampanjan säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.  Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

3. Osallistumisaika

Kampanja on käynnissä 14.-28.6.2018.

 

4. Kuinka osallistua kampanjaan

Osallistuminen tapahtuu luovuttamalla verta Veripalvelun toimipisteessä ja julkaisemalla paikanpäältä kuvan Instagramissa tai Facebookissa hastagilla #ojennakätesi ja tägäämällä Pauligin Paulan (@pauligin_paula) 28.6.2018 mennessä. Kuvan sisällön tulee olla lain ja hyvän maun mukaista.

 

5. Palkinnot ja ehdot 

Kaikki kuvan julkaisseet palkitaan Pauligin kahvipaketilla (arvo noin 4,90 euroa). Järjestäjä ei kuitenkaan palkitse kuvista, jotka ovat hyvän maun vastaisia tai eivät vastaa verenluovutusteemaa. Pauligin kahvit toimitetaan postiosoitteisiin Suomessa.

 

Kaikki kampanjaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

 

Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on videoon ja sen julkaisemiseen täydet oikeudet ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty suostumus. Samalla osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää lähetettyjä kuvia viestinnässä sekä julkaista osallistujien nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta omissa kanavissaan 31.12.2018 asti.

 

Kampanja ei ole WhatssAppin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity WhatsAppiin tai Facebookiin. Kampanjaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan WhatsAppin ja Facebook kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Kampanjan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan WhatsApp-palvelua koskevia sääntöjä.

 

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

 

8. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

 

10. Lisätietoa kampanjasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com

 

11. Lisätietoa Pauligin Tietosuojaselosteesta

https://www.paulig.fi/tietosuojaseloste