Kahvitesti-arvonnan säännöt

23.11.2018

1. Järjestäjä
Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus
Millainen kahvinjuoja olet? -arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvontaan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 14.12. – 31.12.2018

4. Kuinka osallistua kilpailuun
Osallistuaksesi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä osallistumislomake.

5. Palkinnot ja ehdot
Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan Finnkinon leffalippuja 10 x 2 kpl (yhden palkinnon arvo n. 23 e). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Millainen kahvinjuoja olet? -testin tekeminen ei edellytä arvontaan osallistumista. Voittaja valitaan 15.1.2019 mennessä ja hänelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti lomakkeessa ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti. Palkintojen toimittamisesta sovitaan erikseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 31.1.2019 mennessä Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uusi voittaja.

Osallistuaksesi arvontaan sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Palkinnot toimitetaan postiosoitteisiin Suomessa.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Arvonnan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi
Järjestäjä kerää kilpailun yhteydessä asiakasrekisteriä, jonka markkinointiluvan antaneille voidaan kohdentaa Pauligin markkinointiviestintää. Lue lisää Paulig Groupin yksityisyydensuojasta. 

8. Lisätietoa kilpailusta
Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com