Me Pauligilla haluamme edistää kahvinviljelijöiden hyvinvointia sekä suojella ympäristöä ja luonnonvaroja kahvin alkuperämaissa. Jotta voisimme tehdä tämän mahdollisimman hyvin, yhdistimme voimamme neljän muun eurooppalaisen kahvialan perheyhtiön kanssa ja olimme mukana perustamassa vuonna 2001 voittoa tavoittelematonta International Coffee Partners (ICP) -yhteisöä. Myöhemmin yhteisöön on liittynyt vielä kaksi jäsentä lisää.

ICP toteuttaa kahvin pienviljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa ja elinoloja parantavia projekteja eri alkuperämaissa. Mukana ovat myös maiden hallitukset, kehitysyhteistyöorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjen väkeä. Tähän mennessä olemme olleet mukana jo 23 hankkeessa 12 eri maassa ja päässeet vaikuttamaan positiivisesti lähes 38 000 kahvinviljelijän elinoloihin. Kun viljelijöiden perheet lasketaan mukaan, hankkeet ovat helpottaneet lähes 247 000 ihmisen elämää.

Lue lisää ICP:n nettisivuilta

Kestävät viljelytavat käyttöön Trifiniossa

Luonnon monimuotoisuudesta tunnetun Trifinion alueen pääelinkeino on kahvinviljely, joten viljelijöillä onkin avainrooli ympäristön suojelussa. Kahvipensaat peittävät Trifiniossa valtavia alueita ja niiden suojissa viihtyy suuri määrä erilaisia eläimiä ja kasveja. Kahvipensaat ovat myös hyvä keino taistella maaperän eroosiota vastaan. Trifinio sijaitsee Väli-Amerikassa kolmen maan - El Salvadorin, Guatemalan ja Hondurasin - alueella.
 
Kahvin suuresta taloudellisesta ja ekologisesta merkityksestä huolimatta kahvinviljelyä ei Trifiniossa ole hyödynnetty niin hyvin kuin voisi. Viljelijöiden tulotaso on hyvin alhainen, maankäyttö on tehotonta ja viljelijät ovat alkaneet kajota alueen suojeltuihin metsiin. Alueen kahvibisneksessä toimii myös paljon välikäsiä, jotka ottavat oman osuutensa viljelijän jo valmiiksi pienestä toimeentulosta. Viljelijät ovat organisoituneet hyvin löyhästi tai eivät lainkaan.
 
ICP:n vuonna 2014 alkanut hanke Trifiniossa tähtää 4000 viljelijän ja heidän perheensä elinolojen parantamiseen vuoteen 2017 mennessä tukemalla viljelijöiden organisoitumista ja välikäsien vähentämistä. Viljelijöitä autetaan myös ottamaan käyttöön kestävän kehityksen mukaisia viljelykäytäntöjä, ettei alueen luonnon monimuotoisuus vaarantuisi. Samalla kahvin viljelystä tulee tuottavampaa.
 

Tavoitteena tehokas robustan viljely Indonesiassa

Vuonna 2013 alkaneen hankkeen tavoitteena on parantaa robustaa viljelevien pientilallisten toiminnan kannattavuutta ja sopeuttaa tilallisten viljelykäytännöt ilmastonmuutokseen.
 
Vaikka Indonesiassa on Vietnamiin verrattuna laajuudeltaan kolminkertainen kahvinviljelyalue ja runsaammat luonnonrikkaudet, tuotetaan Indonesiassa vain 40 prosenttia Vietnamin vuotuisesta kahvintuotantomäärästä. Arviolta 5 miljoonaa kahvinviljelijää voisi parantaa merkittävästi elinolojaan, jos heillä olisi mahdollisuus oppia hyviä viljelykäytäntöjä ja saada kahvinsa markkinoitua organisoidummin.
 
Ratkaisuja rakennemuutoksilla
 
Maailmanlaajuisesti Indonesia on neljänneksi suurin kahvintuottajamaa. Huolimatta pitkästä historiasta kahvintuotannon parissa indonesialaisilla kahvinviljelijöillä on käytännöissään tehostamisen varaa ja heidän ymmärryksensä kahvin laadusta on hyvin rajallinen. Kahvipensaiden istuttamistiheys ei useinkaan ole ihanteellinen ja monet pensaat ovat vanhentuneita, mikä pienentää satoa. Ilmastonmuutokseen ei yritetä sopeutua ja vanhojen viljelykäytäntöjen jatkaminen johtaa kahvin laadun heikkenemiseen ja pensaiden tuottavuuden alenemiseen.
 
Tähän mennessä 21 viljelijäyhteisöä on perustanut oman yhteisen säästö- ja luotto-ohjelman ja 15 yhteisöä on valinnut joukostaan markkinointipäällikön edistämään yhteisön kahvien menekkiä. Kiitos näiden uusien organisaatiorakenteiden, viljelijäyhteisöt ovat onnistuneet yhteisvoimin markkinoimaan 100 miljoonaa tonnia kahvia Bandar Lampingiin, joka sijaitsee 10 tunnin ajomatkan päässä viljelyalueilta. Nyt kun viljelijät on koulutettu panostamaan kahvin laatuun ja  heillä on yhteisvoimin pääsy isommille markkinoille. Heidän ei siis enää tarvitse myydä kahviaan paikallisille, liian pientä hintaa maksaville välikäsille. Yhteisöjen määrä on jatkanut kasvuaan tasaisesti.
 

Toimeentulo Tansanian viljelijöille

Jo vuonna 2010 alkaneen hankkeen tavoitteena on tehostaa kahvituotannon prosesseja, jotta yhteensä 25 000 viljelijän ja heidän perheidensä tulotaso nousee köyhyysrajan yläpuolelle. Etelä-Tansaniassa tuloksia on jo saatu aikaan, nyt työ jatkuu maan pohjoisosassa.
 
Tansaniassa kahvin pienviljelijöiden tilojen tuottavuus on heikko eikä riitä turvaamaan toimeentuloa tai kahvinviljelyä kehittäviä investointeja. Erityisiä haasteita luovat ilmastonmuutos, maaperän ravinteiden katoaminen sekä laadukkaan kahvin tuotantoon ja ammattimaiseen kaupankäyntiin tarvittavan tietotaidon puuttuminen. Näihin haasteisiin ICP:n hanke Tansaniassa etsii ratkaisuja.
 
ICP:n hanke auttaa viljelijöitä rakentamaan hyvin johdettuja, viljelijöiden itsensä omistamia kaupallisia organisaatioita, jotka tarjoavat viljelyn parantamiseen tähtääviä ja kahvin menekkiä kasvattavia palveluja jäsenilleen. Omaksumalla paremmat viljelykäytännöt pientilojen tuottavuus voi nousta 60 prosenttia, 250 kilosta 400 kiloon hehtaarilta. Muutoksesta tulee pysyvä, kun viljelijät itse ottavat aktiivisen roolin sen aikaansaamisessa.
 

Kumppanuushanke Ugandan Rwenzorissa

Vuonna 2012 alkaneen projektin tavoitteena on parantaa kahvinviljelijäperheiden toimeentuloa Ugandan Rwenzorin alueella kehittämällä laadukkaan arabica-kahvin tuotantoa kilpailukykyisemmäksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi.
Rwenzorin kahvinviljelijöistä suurin osa on pienviljelijöitä, jotka omistavat reilusti alle puolen hehtaarin viljelyalan. Sekä tilojen tuottavuus että viljelijöiden toimeentulo ovat vaatimattomia. Vain 10 prosenttia viljelijöistä on järjestäytynyt ryhmittymiksi ja viljelijöiden suhteet markkinointi- ja rahoitustukea antaviin vientiyrityksiin ovat löyhät.
 
Painopistealueet ICP:n hankkeessa Rwenzorissa ovat:
 
Luoda ja lujittaa viljelijöiden välisiä suhteita ja vahvistaa heidän yhteyksiään Ugandan kahvinviljelijöiden liittoon.
Auttaa viljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin opettamalla uusia, tuottavuutta lisääviä viljelykäytäntöjä.
Nostaa kahvin laatua parantamalla kahvimarjojen jälkikäsittelyprosessia sadonkorjuun jälkeen.
Parantaa pientilallisten kahvin menekkiä muodostamalla viljelijäyhteisöjä, jotka lyhentävät jakeluketjua, mahdollistavat yhteismarkkinoinnin ja näin pienentävät viljelijän kokonaiskuluja.
Parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa vapauttamalla naisissa piilevä potentiaali koko viljelijäyhteisön hyväksi.
 
Tähän mennessä yli 10 000 Rwenzorin alueen viljelijää on kouluttautunut uusiin viljelykäytäntöihin, vahvistanut suhteitaan toisiinsa ja jakaa nyt oppejaan aktiivisesti muille viljelijöille. Lisäksi jo 3000 kotitaloutta on osallistunut pariskunta-seminaariin, minkä tuloksena 170 avioparia on ryhtynyt sukupuolten tasa-arvoa edistäviksi muutosagenteiksi yhteisössään.

 

Jaa sivu:
Back to top