Jaa sivu:
100 % vastuulliseksi varmennettua

Kahvipapumme tulevat lähes aina pieniltä perheyrityksiltä, joiden uhkana ovat monet asiat, kuten ilmastonmuutos ja riittävän toimeentulon puute. Me Pauligilla lähdemme siitä, että kahvinviljelijän on pystyttävä elättämään itsensä ja perheensä. Kehitysprojektimme tähtäävät aina ensisijassa viljelijän toimeentulon turvaamiseen ja parantamiseen. Panostamme strategiseen ja pitkäjänteiseen kumppanuuteen toimittajien kanssa, jotka valitaan tarkoin kriteerein. Kaikkea hankintaa koskevat yhtenäiset ostokäytännöt ja ohjeistukset.

Ostamme kahvia myös tarkoin valituista ja tukemistamme kehitys- ja yhteistyöhankkeista alkuperämaissa. Kumppanuushankkeiden vastuullisuusarviointeja tehdään itse sekä kolmansien osapuolien toimesta. Kumppanuushankkeet räätälöidään aluekohtaisesti vastaamaan paikallisia tarpeita. Hankkeisiin kuuluvat kahvinviljelijät, Paulig ja Pauligin paikallinen kumppani, esimerkiksi vientiyritys, Reilu kauppa, International Coffee Partners tai Coffee & Climate.

Lue raakakahvin hankinnasta vastaavan Andráksen kirjoitus siitä, miten kahvin vastuullisuutta varmennetaan kumppanuushankkeiden avulla.

International Coffee Partners

Me Pauligilla haluamme edistää kahvinviljelijöiden hyvinvointia sekä suojella ympäristöä ja luonnonvaroja kahvin alkuperämaissa. Jotta voisimme tehdä tämän mahdollisimman hyvin, yhdistimme voimamme neljän muun eurooppalaisen kahvialan perheyhtiön kanssa ja olimme mukana perustamassa vuonna 2001 voittoa tavoittelematonta International Coffee Partners (ICP) -yhteisöä. Myöhemmin yhteisöön on liittynyt vielä kaksi jäsentä lisää.

ICP toteuttaa kahvin pienviljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa ja elinoloja parantavia projekteja eri alkuperämaissa. Mukana ovat myös maiden hallitukset, kehitysyhteistyöorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjen väkeä. Tähän mennessä olemme olleet mukana jo yli 20 hankkeessa 13 eri maassa ja päässeet vaikuttamaan positiivisesti lähes yli 90 000 kahvista elinkeinonsa saavan perheen elinoloihin. Lue lisää ICP:n nettisivuilta

Coffee & Climate

Tänä päivänä kahvialan suurin haaste on ilmaston lämpeneminen. Siksi International Coffee Partners -yhteisön rinnalle on perustettu Coffee & Climate -hanke. Hankkeen ideana on tukea kahvinviljelijöitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, kerätä tietoa aiheesta sekä levittää parhaita viljelykäytäntöjä projektialueilla. Kahvinviljelijät osallistuvat käytännön harjoitteluun ja heitä autetaan viljelymenetelmiensä kehittämisessä. Lisäksi kahvinviljelijät saavat käyttöönsä verkkoalustan, johon kootaan viljelyn kannalta oleellista tietoa. Yhdistämällä tietoa ilmastonmuutoksesta ja hyväksi todetuista viljelymenetelmistä, on mahdollista kehittää ja luoda kahvinviljelijöille maailmanlaajuisesti ymmärrettävät ja käytännölliset työkalut.

Lue lisää Coffee & Climaten nettisivuilta

Kumppanuushankkeet vientiyritysten kanssa

Suomessa juodaan eniten kahvia henkilöä kohden maailmassa. Tämä tarkoittaa, että meillä on suuri vaikutusvalta siihen, millaisista olosuhteista kahvimme tulee. Pauligilla käynnistämme kahvin hankintamaissa jatkuvasti uusia kumppanuushankkeita, joissa sitoudutaan alueen kahvielinkeinon ja koko yhteisön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Pitkäaikaisin kumppanuushankkeemme sijoittuu Nicaraguaan, jossa olemme työskennelleet Mercon-vientiyrityksen kanssa. Olemme olleet mukana remontoimassa Nueva Segovian alueen koulua ja luomassa puitteita puhtaan juomaveden saantiin. Vientiyritys Volcafén kanssa meillä on kumppanuushankkeet muun muassa Costa Ricassa ja Guatemalassa. Kolumbiassa puolestaan yhteistyökumppanina on vientiyritys Ecom. Kumppanuushankkeissa sitoudumme yhdessä vientiyrityksen kanssa kehittämään viljeilijöiden elinkeinoa ja koko yhteisön elinvoimaisuutta.

Lue lisää maakohtaisista hankkeista Kahvin alkuperämaat-sivustolta.

Hanke Reilun kaupan kanssa

Paulig aloitti kumppanuushankkeen Reilun kaupan kanssa vuonna 2016 kahvinviljelijäyhteisöjen tukemiseksi Etiopiassa, Sidaman alueella. Paulig on sitoutunut hankkeeseen vuoteen 2021 asti. Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelyn kannattavuutta ja kahvin laatua sekä koko yhteisön hyvinvointia. Sen piirissä on tällä hetkellä 12 osuuskuntaa, joissa on yli 25 000 kahvinviljelijää. Hankkeeseen osallistuu myös Suomen ulkoasianministeriö Finnpartnershipin kautta.

 

Back to top