Tavoitteenamme on varmistaa kaiken tuottamamme kahvin vastuullisuus koko arvoketjussa pavusta kuppiin.Työ on haasteellista ja vaatii valppautta sekä jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä. Hyödynnämme niin alan tunnettuja vastuullisuussertifiointeja kuin omia ja kolmansien osapuolien tarkistuksia. 

Suurin osa hankinnoistamme on raakakahvia, mutta sen lisäksi ostamme paljon muita materiaaleja ja tuotteita sekä palveluja. Panostamme strategiseen pitkäjänteiseen kumppanuuteen toimittajien kanssa, jotka valitaan tarkoin kriteerein. Kaikkea hankintaa koskevat yhtenäiset ostokäytännöt ja ohjeistukset (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers).

Vuonna 2013 käynnistämämme Sustainable Coffee -vastuullisuusohjelman yhtenä päämääränä on, että kaikki Pauligin ostama raakakahvi tulee vastuulliseksi varmennetuista lähteistä vuoden 2018 loppuun mennessä. Varmistamme vastuullisuuden käymällä itse paikan päällä tai keskittämällä ostojamme vastuusertifioituihin ja -verifioituihin kahveihin. Siirtyminen tehdään vaiheittain vuosien 2015─2018 aikana. Tavoitteena on, että ohjelman kuluessa näiden kahvien osuutta hankinnassa kasvatetaan seuraavin askelin:

Vaikka kaikki raakakahvimme tulevat vuoden 2018 loppuun mennessä 100-prosenttisesti vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ei kahvipakkauksesta välttämättä löydy vain yhdestä vastuullisuussertifioinnista kertovaa merkkiä. Esimerkiksi suosituimmat kahvimme Juhla Mokka ja Presidentti on sekoitettu useista eri alkuperämaista tulevista kahveista, joita kaikkia ei ole saatavilla vain yhden sertifiointiohjelman varmistamana. Eri alkuperistä tulevia kahveja sekoittamalla voidaan luoda kahvituotteille haluttu maku ja pitää se samana paketista toiseen.

Maailman kaikesta raakakahvista noin 20 % myydään vastuullisuusmerkittynä. Kahvialalla on käytössä useita sertifiointiohjelmia, joiden avulla kahvituotannon ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä voidaan edistää. Kaikissa ohjelmissa päämääränä on kestävä kehitys, mutta toimintatavat ja -periaatteet ovat osin erilaiset. Sertifioinnin saaminen ja pitäminen edellyttää säännöllisiä, riippumattomia vuositarkastuksia. Sertifiointeihin liittyy aina ohjeistus, jonka mukaan kahvi on tuotettava. Ohjeistuksiin sisältyy mm. ympäristön suojelua, työturvallisuutta, työntekijöiden ikää, asuinoloja, palkkaa ja oikeuksia koskevia vaatimuksia. Kahvin valmistaminen vastuullisuusmerkityistä raaka-aineista on ajoittain haasteellista, sillä laatukriteerejämme vastaavien ja resepteihimmme sopivien vastuullisuusmerkittyjen kahvien saatavuus vaihtelee maittain.

Kahvialan johtavat sertifioinnit ovat UTZ CERTIFIED-, Rainforest Alliance, Reilu Kauppa- (Fairtrade) ja Luomu- sekä ruotsalainen KRAV-sertifiointi ja tunnetuin verifiointijärjestelmä on 4C.

Jäljitettävyys on osa kahviketjun riskien- ja laadunhallintaa

Kahvin jäljitettävyyden avulla voidaan saada tietoa niin raaka-aineen laatuun liittyvistä asioista kuin hankintaketjun eettisyydestä. Mitä paremmin kahvin alkuperä tunnetaan, sitä helpompi on varmistaa toimitus- ja tuotantoketjun toimivuus sekä ratkaista siinä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kahvikaupan valtavien mittasuhteiden ja pientila­valtaisuuden vuoksi raakakahvin jäljitettävyys tilalle asti on haasteellista. Kaiken kahvin jäljittämiseen on vielä pitkä matka, koska käytettävissä ei ole maailman­laajuisesti vakiintuneita menettelytapoja. Myös kahvin tuottajamaiden välillä on suuria eroja. Samaan aikaan kuluttajien kiinnostus kahvin alkuperää ja vastuullista tuotantoa kohtaan lisääntyy jatkuvasti.

Kehitämme määrätietoisesti kaiken ostamamme kahvin jäljitettävyyttä yhteistyössä kauppakumppaneidemme kanssa. Tällä hetkellä Pauligin ostamasta kahvista voidaan jäljittää 100 % alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin asti, noin 90 % osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja noin 40 % kahvitiloille. Jäljitettävyys vaihtelee kahvin alkuperämaan mukaan.

Lue lisää aiheesta liiketoimintajohtajamme Elisa Markulan blogikirjoituksesta.