Ungdomar och vuxna delar ofta sina funderingar över en kopp kaffe

Barn och ungdomar är den viktigaste fokusgruppen för våra sociala projekt. Vi stöder aktivt det förebyggande ungdomsarbetet som Walkers utfört sedan 1999. Vi donerar kaffe till alla Finlands Walkers-kaféer och vi utbildar deras medarbetare så att de vet hur man brygger ett gott kaffe med våra produkter.

Utgångspunkten för vårt samarbete har sedan länge varit en önskan att kunna erbjuda en säker plats för ungdomar, där de kan möta jämnåriga men också vuxna som bryr sig. Det är viktigt för ungdomar att ha ett stödnätverk. De centrala idéerna för Walkers verksamhet, trygghet, att vara närvarande och att acceptera alla, tilltalar oss och följer våra principer.

Vi tycker att samtal över en kopp kaffe ofta är de mest otvungna, naturliga och bekanta situationerna, både mellan jämnåriga och mellan olika generationer – och det är de situationerna som vi hoppas upplevs dagligen på Walkers.

Vi stöder byggnationen av det nya barnsjukhuset med 1,5 miljoner euro

Paulig-koncernen har varit en del av den finska vardagen i över hundra års tid. Företaget har fortsatt på den banan genom att donera 1,5 miljoner euro för att bygga det nya barnsjukhuset.

När Barnets borg invigdes 1948 hade Paulig en finger med i spelet. ”Vi äro alla länkar i ett samarbete till förmån icke blott för oss själva och vårt företag, utan även för hela vårt moderna samhälle med dess mångahanda olika funktioner” konstaterade Pauligs VD under efterkrigsåren, Eduard Paulig. Under den här tiden var återuppbyggnaden av Europa i full gång och den krävde att samhällets alla aktörer deltog i processen.

På 40-talet byggde Mannerheims Barnskyddsförbund Barnets borg, och tog emot kaffe som donation från Amerika. Paulig bidrog till sjukhusbygget genom att paketera kaffet. Det orostade kaffet förpackades i små Barnets borg-kaffepaket på 250 gram, och år 1945 hölls ett kaffelotteri i varuhuset Stockmann. Lotteriet blev en succé eftersom kaffe fortfarande var ransonerat efter kriget och efterfrågan var stor. Kaffe fungerade därför bra som dragplåster för olika insamlingar. Lotteriet inbringade en för den tiden betydande summa: 1,2 miljoner finska mark. 

- Barn och ungdomar är den viktigaste fokusgruppen för Pauligs sociala projekt. Det är därför vi vill vara en del av det här projektet. Vår önskan att delta i det nya barnsjukhusprojektet 2017 kommer både från vår personal och från våra ägare. Personalen kom ihåg Barnets borg-kaffet på 40-talet och undrade om vi kunde delta i ännu ett sådant viktigt projekt, säger Pauligs VD, Jaana Tuominen.

 

Vi är delaktiga i barns och ungas idrottsaktiviteter i närområdet

Vi stöder idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i den lokala fotbollsklubben i stadsdelen Nordsjö i Helsingfors, FC Viikingit. Vi hjälper klubben finansiellt och genom att donera kaffe och kaffemuggar. En viktig del av samarbetet är att uppmuntra klubbens medlemmar att ta hand om närmiljön. Paulig organiserar årligen tillsammans med Viikingit och Helsingfors stad ett städevenemang i Nordsjös friluftsområden. Evenemanget är öppet för alla som vill vara med..
 

 

 

 

Back to top