Hos oss är miljöpåverkan från transporterna föremål för särskild granskning. Att optimera logistiken har varit ett centralt utvecklingsprojekt under en lång period, för hela Paulig-koncernen. Vi håller för närvarande på att förenhetliga riktlinjerna för bedömning och godkännande av varuleverantörer i alla företaget inom koncernen.    

Som ett prioriterat fokusområde har vi lyft fram principerna för ansvarsfulla inköp, centrala avtal och användning av delad last alltid när det är möjligt med tanke på tidtabeller och volymer. Miljövänligheten och -effektiviteten i transportkedjan kan vi förbättra genom att planera transportrutterna och genom att utveckla transportmetoderna. Alla våra tjänsteleverantörer har åtagit sig att följa de gemensamma etiska principerna som hela Pauligs verksamhet följer  (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers).

Sjöfrakt är det effektivaste sättet att transportera kaffe. Eftersom fartygen har blivit större har utsläppen från transporter och energiförbrukningen per ton kaffe minskat rejält. Den största delen (80–90 procent) av det kaffe som anländer till Paulig är förpackat i så kallade bulkcontainrar. I dem finns det en nylonsäck som rymmer cirka 20 000 kilo råkaffe.

Hamnen i Nordsjö tar emot råkaffe i genomsnitt tre gånger i veckan , totalt omkring 2 500 containrar per år. Det nya rosteriets läge precis bredvid hamnen innebär att motsvarande antal containrar inte längre belastar vägarna i Helsingfors, eftersom de transporteras direkt från båtarna till rosteriet.

Raka vägen från rosteriet till butikerna

Transporten av de färdiga kaffeprodukterna till affärskedjornas lager i Finland hanteras i huvudsak av kundernas logistikpartner. För transporten lastas produkterna på återvinningsbara halv- eller helpallar som har rätt storlek för lastbilstransporterna. Pauligs leveransservice planerar noggrant hur lasten ska lastas och vilka leveransvägar som ska användas för att minimera transporterna.

 

Öppnandet av rosteriet i Tver har minskat transportutsläppen rejält

Tvers råkaffeinköp hanteras från Finland men leveranserna görs direkt till Ryssland. Det är betydligt mer miljövänligt att transportera råkaffe direkt från dess ursprungsländer än att transportera färdiga produkter från Nordsjö, eftersom råkaffe packas ihop väldigt hårt. När råkaffet rostas ökar volymen nästan till den dubbla storleken.

Som huvudhamn för Tver används än så länge Kotka hamn. Därifrån transporteras kaffecontainrarna till Tver med lastbil. Paulig har konstaterat att landsvägstransporter som bolaget själv sköter är det mest effektiva transportsättet mellan hamnen och rosteriet.

Paulig levererar sina produkter direkt till de baltiska länderna från lagret i Nordsjö. Under transporten används lastutrymmets maximala kapacitet, exempelvis genom att kombinera delad last som tillhör olika kunder. En kostnadseffektiv distributionsmodell minskar antalet extra transportfaser och skonar miljön.

 

Back to top