På våren 2015 förband Paulig sig vid det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling med två egna åtaganden. Det första främjar hållbar utveckling genom att hjälpa kaffeodlare att anpassa sig till klimatförändringen och de utmaningar som den medför. Det andra stöder användningen av förnybara energiformer och inhemsk sysselsättning. 

Genom dessa åtaganden vill Paulig bidra till en hållbar utveckling i globala leveranskedjor, stöda kaffeodlarnas lokala samhällen och garantera konsumenterna möjligheten att avnjuta gott kaffe även i framtiden.

Våra åtaganden:

  1. Paulig förbinder sig till att öka användningen av förnybara energiformer i Finland genom att övergå till biogas vid rostningen i kafferosteriet i Nordsjö och genom att gradvis öka användningen av förnybara bränslen i Paulig Professionals* fordonspark.

     
  2. Paulig förbinder sig att främja hållbar utveckling i kaffekedjan genom Coffee & Climate-projektet som hjälper kaffeodlare att anpassa sig till klimatförändringen.

 

* Paulig Professional erbjuder kaffetjänster för bl.a. hotell, restauranger, caféer, kontor och affärer.

Back to top