Kaffe behöver förpackningsmaterial som skyddar produkten från syre, fukt och ljus, som gör att den behåller sin smak och arom och som hålls intakt under transporten från rosteriet ända fram till konsumenten. Det är därför utvecklingen av kaffeförpackningarna är ett långsiktigt arbete.

Vi letar ständigt efter nya miljövänliga alternativ för att paketera kaffet. Det finns två sätt som vi kan göra det på. Vi kan minska användningen av de förpackningsmaterial som används idag, eller utveckla och ta i bruk helt nya mer miljövänliga material. Produktutvecklingen för förpackningarna kräver både tid och tålamod eftersom nya förpackningsinnovationer inte kan användas förrän tidigast ett år efter det att de har utvecklats. Om de nya förpackningarna verkligen ska vara miljövänliga får inte de tunnare förpackningarna eller nya materialen försämra kaffets kvalitet eller äventyra förpackningarnas hållbarhet. Alla nya förpackningar ska bland annat genomgå ett flera månader långt hållbarhetstest för att garantera att kaffets kvalitet bibehålls felfri. 

 

Milstolpar för Pauligs förpackningar

1924

Paulig blir först med att introducera konsumentförpackningar på marknaden

1929

Pauligs kaffeprodukter får namn

1931

Paulig blir först i Europa med att datummärka kaffeförpackningarna

1955

Kaffet förpackas i lufttäta burkar

1960

Paulig introducerar de första vakuumförpackade kaffepaketen

1995

Paulig slutar använda kartong i ytterförpackningarna

2010

Paulig blir det första kafferosteriet i världen med att använda biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial för kommersiella produkter.

 

 

Allt avfall som produceras hos Paulig får nytt liv

Under början av 2000-talet hamnade den största delen av avfallet från rosteriet i deponier. Numera uppstår under normala förhållanden inget blandat avfall alls i produktionsprocessen. Största delen av avfallet som uppkommer är energiavfall som återanvänds i energiproduktionen.

  • Trasiga transportpallar, laminatremsor, plastförpackningar, nedsmutsat eller vått papper samt kartong fortsätter via rosteriets energiavfallskomprimator till ett avfallshanteringsföretag och skickas sedan vidare för att utnyttjas som energi.

  • För plast- och kartongavfall finns det egna komprimatorer, vilket gör det möjligt att sortera och återvinna materialen.

  • Organiskt avfall – såsom kaffedamm från råkaffe, kaffeflingorna som bildas under rostning och kafferesterna som avlägsnas ur rörsystemet efter förpackningsprocessen – samlas in och komposteras till mull eller pressas till briketter.

  • På kontoren har vi separata sorteringskärl för energiavfall, returpapper, kontorspapper, papper som ska förstöras, kartong och organiskt avfall.

 

 

Back to top