Miljöfrågorna följs upp noggrant

Paulig strävar efter att agera skonsamt mot miljön, såväl direkt som indirekt och genom hela kaffekedjan. Starkast kan vi påverka miljöfrågorna i vår egen verksamhet, i logistiken, produktionen och valet av förpackningar.

Miljöfrågorna följs upp noggrant

Paulig strävar efter att agera skonsamt mot miljön, såväl direkt som indirekt och genom hela kaffekedjan. Starkast kan vi påverka miljöfrågorna i vår egen verksamhet, i logistiken, produktionen och valet av förpackningar.

I ursprungsländerna kan vi påverka genom kommunikationen med våra samarbetspartner, genom att delta i projekt som stöder användningen av miljövänliga odlings- och förädlingsmetoder, samt genom att köpa in råvaror som har producerats med hänsyn för miljön.

Pauligs rosterier i Nordsjö i Helsingfors och i Tver i Ryssland är moderna och energieffektiva, och de ligger vid logistiska knutpunkter. Vi fäster uppmärksamhet vid energianvändningen, minimerar avfallsmängderna och återvinner så mycket som möjligt. I rosteriet i Nordsjö uppstår det numera inget blandavfall eller avfallsvatten alls då produktionsprocessen löper normalt. Även i fråga om förpackningsmaterial eftersträvar vi en allt högre nyttoanvändning och större materialeffektivitet.

I styrningen av miljöfrågor utgår vi från den internationella miljöstandarden ISO 14001. Vi arbetar för att stärka personalens medvetenhet om ekologisk konsumtion, så att vi ännu bättre ska kunna beakta miljöfrågor i vårt dagliga arbete. För att göra kontorsarbetet miljövänligare deltar vi också i WWF:s Green Office-program.

Back to top