Kvalitet skapar förtroende

Konsumenternas intresse för kaffe och nya smaknjutningar ökar hela tiden, och samtidigt ökar förväntningarna på kaffeproducenterna.


Smak och kvalitet avgör, men allt oftare ligger också ansvarsaspekter som miljöhänsyn, etiska aspekter och naturenlighet bakom konsumenternas val. Pauligs kaffe dricks i 13 olika länder och vårt ansvar inför konsumenterna sträcker sig över många marknader. Vi vill arbeta för att främja välstånd och välbefinnande genom hela kaffekedjan och erbjuda kaffevännerna möjligheter att göra ansvarsfulla val.

För Paulig innebär ansvarsfullheten inte bara kvalitet och produktsäkerhet utan också en aktiv dialog med konsumenter och kunder.

För att kunna förutse konsumenternas önskemål undersöker vi regelbundet förändringar i konsumentbeteende och smakpreferenser, och hur nya kaffetrender utvecklas. Ett sätt att främja och garantera ansvarsfullheten är certifiering av kaffet. Vi på Paulig försöker ändå säkerställa att vi producerar allt vårt kaffe på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om det är ansvarscertifierat eller inte.

Back to top