Under de kommande åren kommer klimatförändringarna att utmana kaffeodlarna på flera olika sätt. Kaffeskördarna har redan minskat på många håll, på grund av de stigande temperaturerna och oväntade regn eller torrperioder. Många vetenskapsmän anser att orsaken är det allt varmare klimatet. Situationen hotar även kaffeodlingen som försörjningskälla. Vilka möjligheter har odlare för att försörja sig på kaffe i deras nuvarande områden eller för att flytta till ett nytt område?

År 2010 startade vi projektet ”Coffee & Climate” tillsammans med sex andra europeiska branschföretag och med den tyska utvecklingsorganisationen GIZ. Syftet med projektet är att hjälpa småbrukarna att anpassa sig till utmaningarna som klimatförändringarna innebär. Projektet bygger på en undersökning som besvarades av 1 000 sydamerikanska, afrikanska och asiatiska odlare. 40 procent av respondenterna sade att klimatförändringen redan var synlig inom kaffeodlingen. I Afrika var siffran ännu högre.

Kaffe är särskilt känsligt för stigande temperaturer. Kaffebusken växer bäst i bergen, inom ett temperaturintervall på 15–25 °C. Då klimatet blir varmare måste odlingsområdena flyttas allt högre upp. Utöver rätt temperatur behöver kaffebönorna även rätt torrhets- och fuktighetsgrad. Kaffebuskarna är även mer känsliga för sjukdomar i en varm och fuktig miljö.

Miljöforskning och de bästa odlingsmetoderna

Genom projektet ”Coffee & Climate” utvecklar man praktiska verktyg för odlarna genom att kombinera forskningsrön om klimatförändringarna med odlingsmetoder som har visat sig vara framgångsrika. Utöver detta utvecklas ekonomiska stödsystem som gör det möjligt att nå målen.

I egenskap av ett företag i kaffebranschen är vi intresserade av kaffets framtid och av att kunna trygga tillgången på de önskade kaffesorterna då klimatet förändras. Det är verkligen viktigt att förstå vad som händer inom kaffeodlingen och vad det innebär för kaffeodlarna. På så sätt kan vi hjälpa dem att förbereda sig för kommande förändringar så att de kan fortsätta att försörja sig på kaffe långt in i framtiden.

Projektexempel

Vatten till odlare i Tanzania

Som ett resultat av klimatförändringen började vattnet i Mbeya-området i Tanzania, som redan tidigare varit en bristvara, att ta slut. Det lokala odlingskollektivets enda vattenpost torkade ut och till och med vardagliga sysslor blev utmaningar på grund av den strikta vattenransoneringen.

”Coffee & Climate”-projektet gjorde det möjligt för kollektivet att installera en vattenledning från det närmaste vattendraget till deras by, och de grundade en egen ”vattenkommitté” för att trygga vattenförsörjningen. Tack vare den nya vattenledningen finns det nu åtta nya vattenposter i byn, varav en finns i byns skola. Kollektivet har även planterat 800 träd runt vattenkällan för att motverka erosion. Allt detta gjorde kaffeodlingen i området effektivare vilket förbättrade levnadsförhållandena. Framför allt skapade förändringarna en känsla av att kollektivet kan vara med och påverka i olika frågor. Det måste kännas bra att få saker och ting att hända och att uppnå någonting bra tillsammans.

En enkel metod gav bättre kaffeskördar i Guatemala 

Kaffebuskens rothår dör i jord som blir varmare än 33,5 °C . I kaffets ursprungsländer blir jorden ofta så varm, vilket äventyrar kaffeskörden. En arbetsgrupp inom ”Coffee & Climate”-projektet har sedan november 2014 försökt hitta lösningar för att sänka marktemperaturerna i testområdet Esquipulas i Guatemala. Genom tålmodigt testande har kaffeodlarna nu hittat en enkel men effektiv metod för att sänka marktemperaturen på ett bra sätt. Runt kaffebuskarna och till ett visst djup planteras trädesväxter och täckplantor för att kyla ned marken, vilket tillåter rothåret att växa. Tack vare de välmående rötterna ger kaffebuskarna nu bättre skördar.

Vindskydd räddar plantorna i Brasilien

Det har börjat blåsa kraftigare och kallare vindar i Brasilien. Exempelvis i området Minas Gerais drabbas kaffeodlingarna av kraftiga vindar. Som ett resultat av det har plantorna upprepade gånger drabbats av olika, tidigare ovanliga sjukdomar och parasiter, vilket minskar inkomsterna för odlarfamiljerna. Med hjälp av ”Coffee & Climate’-projektet har nu 319 kaffeodlare planterat olika träd runt sina kaffeodlingar, för att testa vilka träd som ger det bästa skyddet mot vindarna. Träden ökar även naturens mångfald, samtidigt som de skyddar kaffebuskarna mot värmen och minskar avdunstningen. Tre av trädslagen har visat sig fungera bäst, och av dem har totalt 12 500 träd planterats ut kring kaffeodlingarna.                                                                                                     

Läs mera om ”Coffee & Climate’-projekten på adressen www.coffeeandclimate.org

 

 

 
Back to top