Gott kaffe för alla – Pauligs naturligtvis

För Paulig har ansvar varit en av grundstenarna för verksamheten ända sedan 1800-talet då den unga Gustav Paulig slog fast att kvalitet och kompetens utgör kärnan för hela verksamheten. Paulig har förbundit sig att arbeta för att främja välstånd och välbefinnande i hela kaffekedjan, från böna till kopp. Vårt ansvarsarbete fokuserar på personalen, produktsäkerheten, miljöhänsyn i verksamheten och på vår verksamhet i inköpskedjan för kaffe.

Tack vare mer än 135 års erfarenhet vet vi att kvalitet kommer till endast genom att vi agerar ansvarsfullt. Ansvar är en viktig framgångsfaktor även ur den framtida affärsverksamhetens perspektiv. Vårt arbete för miljön och människors välbefinnande i hela kaffekedjan går framåt och vi utvecklar det målinriktat.

Senaste nytt

På spåret efter ansvarsfullt kaffe

På spåret efter ansvarsfullt kaffe

Läs verkställande direktör Elisa Markulas översikt över Pauligs ansvarsarbete.

Vår företagsansvarsrapport för 2014 har publicerats

Vår företagsansvarsrapport för 2014 har publicerats

Vilka steg tog vi i fjol för att utveckla ansvaret i kaffekedjan?

Aluminiumfria kaffeförpackningar introduceras

Aluminiumfria kaffeförpackningar introduceras

I förpackningarnas värld lever man i nya tider av flera olika orsaker.

De bästa kaffeupplevelserna bygger man tillsammans

De bästa kaffeupplevelserna bygger man tillsammans

Kaffeupplevelsen kräver många lyckade insatser.