Ilmastonmuutos haastaa tulevina vuosina kahvinviljelyn monin tavoin. Kahvisadot ovat jo useilla alueilla pienentyneet lämpötilojen kohoamisen ja ennustamattomien sateiden tai kuivuuden takia. Monet tieteilijät pitävät syynä ilmaston lämpenemistä. Tilanne uhkaa myös kahvinviljelyä elinkeinona. Millaiset mahdollisuudet viljelijöillä on harjoittaa elinkeinoaan nykyisillä alueilla tai siirtyä uusille?

Auttaaksemme kahvin pienviljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin käynnistimme vuonna 2010 kuuden muun eurooppalaisen kahvialan yrityksen ja Saksan kehitysyhteistyöjärjestö GIZ:n kanssa  Coffee & Climate -ilmastohankkeen. Hanke pohjautuu tuhannelle Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian viljelijälle tehtyyn kyselyyn. Vastaajista 40 prosenttia sanoi ilmastonmuutoksen jo näkyvän kahvinviljelyssä. Afrikassa luku oli vielä korkeampi.

Kahvi on ilmaston lämpenemiselle erityisen herkkä, sillä kahvipensas kasvaa parhaiten vuorten rinteillä 15-25 C asteen lämpötilassa. Ilmaston lämmetessä kasvupaikkaa on siirrettävä yhä ylemmäs. Kahvipavut vaativat kehittyäkseen oikean lämpötilan ohella sopivasti kuivuutta ja kosteutta. Kahvipensaat myös altistuvat sairauksille helpommin kosteassa ja kuumassa ilmastossa.

Ilmastotutkimus ja parhaat viljelytavat käyttöön

Coffee & Climate -hankkeessa viljelijöille kehitetään käytännön työkaluja yhdistämällä ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustietoa ja hyviksi osoittautuneita viljelykäytäntöjä. Tämän ohella kehitetään tavoitetta tukevia taloudellisia tukijärjestelmiä.

Kahvialan yrityksenä meitä kiinnostaa kahvin tulevaisuus ja pystymmekö ilmaston muuttuessa varmistamaan haluttujen kahvilaatujen saatavuuden. Onkin tärkeää ymmärtää, mitä kahvinviljelylle on tapahtumassa ja mitä se merkitsee kahvinviljelijöille, jotta voisimme auttaa heitä valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja saamaan elantonsa kahvista myös tulevaisuudessa.

Esimerkkejä toteutuksista

Vettä viljelijöille Tansaniassa

Ilmaston muutosten seurauksena jo ennestään vähissä ollut vesi alkoi loppua Mbeyan alueella Tansaniassa. Paikallisen kahvinviljelijöiden yhteisön ainoa vesipiste kuivui, ja myös arkiaskareiden toimittaminen kävi haasteelliseksi veden tiukan säännöstelyn vuoksi.

Coffee & Climate -hankkeen tuella yhteisö rakensi vesiputken lähimmän vesistön ja kylänsä välille sekä perusti kylän oman ”vesitoimikunnan” vastaamaan vedenjakelun ylläpidosta. Uuden vesiputken ansiosta kylään saatiin kahdeksan uutta vesipistettä, joista yksi kylän kouluun. Tämän lisäksi yhteisö istutti vesistön ympärille 800 puuta eroosion estämiseksi. Kaikki tämä tehosti alueen kahvinviljelyä, paransi elinoloja ja ennen kaikkea sai yhteisössä aikaan tunteen, että he voivat vaikuttaa asioihin. Tuntuu varmasti hienolta saada asioita eteenpäin ja yhdessä hyvää aikaiseksi!

Yksinkertaisella keinolla parempi kahvisato Guatemalassa  

Kahvipensaan juurikarvat kuolevat maassa, jonka lämpötila kohoaa yli 33,5 C asteen. Kahvin alkuperämaiden helteissä maaperän lämpeneminen näihin lukemiin on hyvin tavallista, mikä vaarantaa kahvisadon. Coffee & Climate -työryhmä on marraskuusta 2014 lähtien etsinyt ratkaisuja maaperän lämpötilan alentamiseen Guatemalan Esquipulasin koealueella. Pitkäjänteisten testausten jälkeen kahvinviljelijöille on nyt tarjota toimivaksi todettu yksinkertainen keino alentaa tehokkaasti maaperän lämpötilaa. Kahvipensaiden ympärille, tiettyyn syvyyteen istutetaan kesanto- ja katekasveja, jotka viilentävät maata, jolloin kahvin juurikarvat voivat paremmin. Hyvinvoivien juurien ansiosta kahvipensas tuottaa paremman sadon.

Tuulenmurtajia kahvipensaiden suojaksi Brasiliassa

Voimakkaat ja kylmät tuulet ovat lisääntyneet Brasiliassa. Esimerkiksi Minas Geraisin alueella tuulet virtaavat voimakkaana kahviviljelmien läpi. Tämän seurauksena erilaiset, ennen satunnaiset kasvitaudit ja loiset vaivaavat kahvipensaita toistuvasti pienentäen viljelijäperheiden toimeentuloa. Coffee & Climate hankkeen tuella 319 kahvinviljelijää on istuttanut erilaisia puita kahviviljelmiensä ympärille ja testannut, mitkä antavat parhaan suojan tuulta vastaan. Istutetut puut lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta, suojaavat kahvipensaita kuumuudelta ja hidastavat veden haihtumista. Kolmen puulajin on todettu olevan ihanteellisimmat – ja niitä on istutettu kahviviljelmille nyt yhteensä 12 500.                                                                                                         

Lisätietoa käynnissä olevista Coffee & Climate -projekteistä löydät hankkeen sivuilta www.coffeeandclimate.org