Kuljetusten ympäristövaikutukset ovat meillä erityishuomion kohteena. Logistiikan tehostaminen on jo pitkään ollut yksi keskeisistä kehityshankkeista koko Paulig-konsernissa. Olemme parhaillaan yhdistämässä tavarantoimittajien arviointi- ja hyväksymis­menettelyjä kaikissa konsernin yrityksissä.

Erityiseksi painopistealueeksi on nostettu vastuulliset hankintaperiaatteet sekä yhteiset sopimukset ja yhteiskuormat aina, kun ne ajallisesti ja määrällisesti sopivat yhteen. Kuljetusketjun ympäristöystävällisyyttä ja tehokkuutta parannetaan reittisuunnittelulla ja kuljetustapoja kehittämällä. Kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan koko Paulig-konsernille yhteisiä eettisiä periaatteita (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers).

Merikuljetukset ovat tehokkain tapa kuljettaa kahvia. Valtamerilaivojen suurentuminen on vähentänyt huomattavasti kuljetusten päästöjä ja energian­kulutusta kahvitonnia kohden. Suurin osa (80-90 %) Pauligille tulevasta kahvista on pakattu niin sanottuihin bulk-kontteihin. Niiden sisällä on yksi suuri nailonsäkki, johon mahtuu noin 20 000 kiloa raakakahvia.

Vuosaaren satamaan saapuu raakakahvia keskimäärin kolmesti viikossa, vuositasolla yhteensä noin 2500 kontillista. Uuden paahtimon sijainti aivan sataman vieressä on merkinnyt merkinnyt tämän konttimäärän poistumista Helsingin maantieliikenteestä. Kontteja ei tarvitse kuljettaa lainkaan tieliikenteessä, vaan ne siirretään laivoista suoraan paahtimolle.

Suorinta tietä paahtimolta kauppaan

Valmiiden kahvituotteiden kuljettamisen kauppaketjujen varastoihin hoitavat Suomessa pääosin asiakkaiden kuljetusliikekumppanit. Kuljetusta varten tuotteet pakataan kierrätettäville ½ EUR- tai EUR-lavoille, jotka on mitoitettu tilankäytön kannalta rekkoihin sopiviksi. Pauligin toimituspalvelu suunnittelee huolella kuormien pakkaamisen ja kuljetusten reitit minimoidakseen kuljetusten määrän.

 

Tverin paahtimon avaaminen vähensi merkittävästi kuljetuspäästöjä

 

Tverin raakakahviostot hoidetaan Suomesta käsin, mutta toimitukset suunnataan suoraan Venäjälle. Raakakahvin kuljettaminen suoraan alkuperämaista on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin valmiiden tuotteiden kuljettaminen Vuosaaresta, sillä raakakahvi pakataan hyvin tiiviisti. Kun raakakahvi paahdetaan, sen tilavuus lähes kaksinkertaistuu.

Pääasiallisena satamana käytetään toistaiseksi Kotkaa, josta kahvikontit kuljetetaan rekoilla Tveriin. Sataman ja paahtimon välillä tehokkaimmaksi kuljetustavaksi on todettu Pauligin itse hoitamat maantiekuljetukset.

 

Baltiaan Paulig kuljettaa tuotteet suoraan Vuosaaren varastoltaan. Kuljetuksissa pyritään hyödyntämään kuormaustila maksimaalisesti muun muassa yhdistämällä eri asiakkaiden jakokuormia. Kustannustehokas jakelumalli vähentää ylimääräisiä kuljetusvaiheita ja säästää ympäristöä.