Pauligin Vuosaaressa vuonna 2009 ja Tverissä vuonna 2011 käyttöön otetut paahtimot on toteutettu modernia tekniikkaa ja ekologista ajattelua hyödyntäen.

Uusi tuotantoteknologia takaa energiatehokkuuden ja kestävät rakennusmateriaalit alentavat toiminnan ympäristökuormitusta paahtimon koko elinkaaren aikana.

Vuosaaren paahtimossa ympäristönäkökulmat on huomioitu sisustuksesta ulkoseiniin. Vuoden 2015 elokuusta asti Vuosaaren paahtimolla on paahdettu kotimaisella biokaasulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että paahtimon hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes 2700 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 1300 bensa-auton vuotuisia päästöjä. Paahtimon sähkönkäyttö on vuoden 2014 alusta alkaen katettu tuulivoimalla.

Vuosaaren paahtimon haitat myös lähiympäristön asukkaille on minimoitu, sillä paahtimo sijaitsee satama-alueella erillään asutuksesta. Talossa toimii ympäristölupamme mukaisesti hajupaneeliryhmä, joka tarkkailee säännöllisesti kahvinhajun esiintymistä useissa mittauspisteissä. Tulokset raportoimme edelleen ympäristöviranomaisille. Olemme mukana myös WWF:n Green Office -ohjelmassa, jonka tavoitteena on toimistotyöstä aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentäminen.

Tverin paahtimolla noudatetaan samoja ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja periaatteita kuin Vuosaaressa.

 

Olemme mukana elintarvikealan energiatehokkuusohjelmassa

Liityimme vuonna 2011 Elintarviketeollisuusliiton energia­tehokkuus­ohjelmaan.

Ohjelmassa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet vähentämään energiankäyttöään vähintään yhdeksällä prosentilla vertailuvuoden toteutuneesta energiankulutuksesta (sähkö, lämpö ja polttoaineiden kulutus). Pauligilla vertailuvuosi on 2008 ja tähänastisilla toimenpiteillä saavutimme tavoitteen jo vuonna 2015.

Sopimuksen mukaisesti järjestämme henkilökunnallemme koulutusta energiatehokkuudesta, sisällytämme energiatehokkuusohjeet osaksi hankintamenettelyjämme ja hyödynnämme energiatehokasta teknologiaa aina kun se on mahdollista.