Pauligin Vuosaaressa vuonna 2009 ja Tverissä vuonna 2011 käyttöön otetut paahtimot on toteutettu modernia tekniikkaa ja ekologista ajattelua hyödyntäen.

Vuoden 2015 elokuusta asti Vuosaaren paahtimolla on paahdettu kotimaisella biokaasulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että paahtimon hiilidioksidipäästöt vähenevät lähes 2700 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 1300 bensa-auton vuotuisia päästöjä. Paahtimon sähkönkäyttö on vuoden 2014 alusta alkaen katettu tuulivoimalla.

Vuosaaren paahtimon haitat myös lähiympäristön asukkaille on minimoitu, sillä paahtimo sijaitsee satama-alueella erillään asutuksesta. Talossa toimii ympäristölupamme mukaisesti hajupaneeliryhmä, joka tarkkailee säännöllisesti kahvinhajun esiintymistä useissa mittauspisteissä. Tulokset raportoimme edelleen ympäristöviranomaisille. 

Tverin paahtimolla noudatetaan samoja ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja periaatteita kuin Vuosaaressa. Tolkkisissa paahdamme biokaasulla ja lisäksi olemme mukana Elintarviketeollisuusliiton energiatehokkuusohjelmassa ja olemme sitoutuneet ilmastosopimukseen. Lue lisää