Paulig on raportoinut vastuullisuudestaan vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Vastuullisuustietojen raportointi kattaa Paulig-konsernin Kahvi-divisioonan toiminnan ja se keskittyy toiminnan kannalta keskeisiin, olennaisuusarviossa määriteltyihin vastuullisuusasioihin. Raportoinnin perustana on ollut Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeisto ja raportointijakso kalenterivuosi.