GOTT KAFFE FÖR ALLA

För Paulig har ansvar varit en av verksamhetens grundstenar ända sedan 1800-talet då den unge Gustav Paulig slog fast att kvalitet och professionalism utgör kärnan för hela verksamheten. Paulig arbetar hängivet och oförtrutet för att öka välståndet och välbefinnandet i hela kaffekedjan, hela vägen från böna till kopp. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på personalen, produktsäkerheten, miljöhänsyn i verksamheten och på vår verksamhet i inköpskedjan för kaffe.

Med 140 års erfarenhet vet vi att kvalitet endast kan uppstå genom ett ansvarsfullt agerande. Hållbarhet är en viktig framgångsfaktor även ur den framtida affärsverksamhetens perspektiv. Vårt arbete för miljön och människors välbefinnande i hela kaffekedjan framskrider och vi utvecklar det målinriktat.

 

Läs mer av vårt arbete för ansvarsfullhet