Vårt mål är att se till att allt kaffe vi producerar fortsätter att vara en ansvarsfull produkt, hela vägen från bönan till koppen. Det är ett utmanande arbete som kräver övervakning och en kontinuerlig utveckling av våra åtgärdsmetoder. Vi använder kända ansvarscertifieringar inom området, samt egna inspektioner och tredjepartsinspektioner. 

Största delen av våra inköp består av råkaffe, men vi köper även in en stor mängd material, produkter och tjänster. Vi har investerat i långsiktigt strategiskt samarbete med våra producenter, och de väljs ut enligt strikta kriterier. Vi har enhetliga inköpsmetoder och riktlinjer som styr alla inköp (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers).

Ett av målen för vårt ansvarsprogram för hållbart kaffe som inleddes 2013 är att det före utgången av 2018 ska finnas en garanti för att allt råkaffe som köps in av Paulig ska komma från ansvarsfulla källor. Vi garanterar ansvaret genom att besöka inköpsplatserna eller genom att koncentrera våra inköp till ansvarscertifierat och -verifierat kaffe. Övergången kommer att ske stegvis mellan 2015 och 2018. Målet är att volymerna ansvarscertifierat och -verifierat kaffe ska öka under programmets gång, genom följande steg:

PLAN FÖR ÖVERGÅNG TILL KAFFE MED ANSVARSCERTIFIERING

 

Även om allt vårt råkaffe före utgången av 2018 kommer från källor som är ansvarscertifierade till 100 procent, kommer kaffeförpackningarna inte nödvändigtvis att märkas med symbolen för en enda ansvarscertifiering. Våra populäraste kaffesorter Jubileums Mocca och President är exempelvis kaffeblandningar som består av kaffe från många olika ursprungsländer, som inte alla har certifierats genom ett och samma certifieringsprogram. Genom att blanda kaffe från olika ursprungsländer kan vi ge kaffet den önskade smaken och garantera att smaken är enhetlig från en förpackning till nästa.

Av allt råkaffe som säljs på den globala marknaden idag säljs cirka 20 procent med ansvarscertifiering. Inom kaffeindustrin används flera certifieringsprogram som bidrar till att främja miljöhänsyn och etiska aspekter i kaffeproduktionen. Hållbar utveckling är målet för alla program, men programmen utgår delvis från olika verksamhetsmetoder och -principer. Certifieringen kräver regelbundna och oavhängiga årliga granskningar. Certifieringarna bygger alltid på riktlinjer som kaffet bör uppfylla vid produktionen. Riktlinjerna inkluderar krav på bland annat miljöskydd, arbetarskydd, arbetstagarnas ålder, boendeförhållanden, löner och arbetstagarnas rättigheter. Användningen av ansvarscertifierade råvaror i kaffeproduktionen kan ibland innebära en utmaning eftersom tillgången på ansvarscertifierat kaffe varierar från land till land.

De ledande certifieringssystemen i kaffebranschen är UTZ CERTIFIED, Rainforest Alliance, Rättvis och ekologisk handel (Fairtrade and Organic) samt KRAV i Sverige. Det mest välkända verifieringssystemet är 4C.

 

Spårbarhet är en del av risk- och kvalitetshanteringen i kaffekedjan

Då kaffet är spårbart är det möjligt att få information om råvarans kvalitet och om etiken i leveranskedjan. Ju bättre man känner till kaffets ursprung desto lättare blir det att garantera att leverans- och leverantörskedjan fungerar samt att lösa eventuella problem som kan uppstå i den.

Spårbarheten ända till källan är en stor utmaning på grund av de enorma mängder kaffe som säljs och eftersom kaffet ofta odlas på små gårdar. Det är fortfarande mycket som behöver göras för att man ska kunna garantera att allt kaffe är spårbart, eftersom det inte finns några globala metoder för detta. Det finns även stora skillnader mellan de olika kaffeproducerande länderna. Samtidigt ökar kundernas intresse för kaffets ursprung hela tiden.

Vi utvecklar spårbarheten för allt kaffe vi köper in på ett enhetligt sätt och i samarbete med våra samarbetspartner. För närvarande kan 100 procent av allt kaffe som köps in av Paulig spåras hela vägen till exportföretagen, cirka 90 procent till kooperativ och bearbetningsanläggningar och cirka 40 procent till kaffegårdarna. Spårbarheten varierar mellan de olika ursprungsländerna.

 

Back to top