Rosteriet i Nordsjö togs i drift 2009 och rosteriet i Tver 2011. I båda rosterierna använder vi modern teknik som implementeras i hela anläggningen för att dra nytta av det ekologiska tankesättet.

Den nya produktionstekniken garanterar energieffektiviteten och hållbara byggnadsmaterial minskar miljöpåverkan under rosteriets hela livscykel.

På rosteriet i Nordsjö har man vägt in miljöaspekterna i allt från inredning till ytterväggarna. Från 2015 och framåt har rostningen i Nordsjö drivits med finsk naturgas. Det innebär i praktiken att rosteriets koldioxidutsläpp har minskat med cirka 2 700 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 1 300 bensindrivna bilar. Sedan början av 2014 täcks rosteriets elkonsumtion med vindkraft.

De skadliga effekterna för invånare i Nordsjö som ligger nära rostningsanläggningen har minimerats, eftersom anläggningen är belägen i ett hamnområde utanför bostadsområdena. I enlighet med vårt miljötillstånd har vi på rosteriet en luktpanel, en grupp anställda som regelbundet övervakar förekomsten av kaffelukt vid flera mätpunkter. Resultaten skickas vidare till miljömyndigheterna. Vi deltar också i Världsnaturfondens Green Office-program, som strävar efter att minska kontorsarbetets miljöpåverkan.

På rosteriet i Tver används samma miljövänliga metoder och principer som på anläggningen i Nordsjö.

 

Vi deltar i livsmedelsindustrins energieffektivitetsprogram

2011 anslöt vi oss till det finska livsmedelsindustriförbundets (ETL) energieffektivitetsprogram.

Företagen som har anslutit sig till programmet har åtagit sig att sänka sin energikonsumtion med minst nio procent i jämförelse med energiförbrukningen för ett givet jämförelselår (el, värme och bränsleförbrukning). I Pauligs fall är jämförelselåret 2008, och tack vare våra uppdaterade produktionsmetoder nådde vi vårt mål redan 2015.

I enlighet med kraven i programmet organiserar vi utbildning för vår personal om energieffektivitet, vi inkluderar direktiv om energieffektivitet i våra inköpsprocesser och vi använder oss av energieffektiv teknik alltid när det är möjligt att göra det.

Back to top