Ansvarscertifiering

Inom kaffebranschen används flera olika certifieringsprogram som bidrar till att främja miljöhänsyn och etiska aspekter i kaffeproduktionen. Hållbar utveckling är målet för alla program, men de utgår delvis från olika verksamhetsmetoder och -principer.

Certifieringen kräver regelbinda årliga och oavhängiga granskningar. Certifieringen är alltid förknippad med ett regelverk som kaffet måste produceras enligt. I regelverken ingår krav på bland annat miljöskydd, arbetarskydd, arbetstagarnas ålder, boendeförhållanden, löner och arbetstagarnas rättigheter.

De ledande certifieringssystemen i kaffebranschen är UTZ CERTIFIED, Rainforest Alliance, Rättvis handel (Fairtrade) samt Luomu i Finland och KRAV i Sverige. Andelen ansvarscertifierat kaffe av hela världens kaffeproduktion är cirka 10% och efterfrågan växer snabbt. Att tillverka produkter av ansvarscertifierade råvaror kan tidvis vara utmanande på grund av råvarornas kvalitet och det knappa utbudet. Cirka 4 % av det kaffe Paulig säljer är ansvarsmärkt.

Sedan 2006 har Paulig utvidgat sitt sortiment av certifierade produkter. År 2011 introducerades Rättvis handel-certifierade och ekologiskt odlade produkter. Efterfrågan på dem har vuxit framförallt i offentliga organisationer. UTZ CERTIFIED-märkta produkter är Paulig Brazil, Paulig Espresso Originale och Paulig Kenya. Rättvis handel- och Luomu-märkta är Paulig Mundo, Paulig Mexico och Paulig Colombia, samt Paulig Professional-serien. Paulig Professional är också KRAV-märkt.

Tutustu kahvin vastuullisuusmerkintöihin

UTZ CERTIFIED är ett världsomfattande certifieringsprogram för hållbar utveckling som gör det möjligt för odlare och odlarsammanslutningar att visa att de producerar kaffe på ett professionellt sätt, med omsorg om miljön och människor. Certifikatet kan beviljas såväl små som stora kaffeplantager och att kraven för certifieringen efterföljs övervakas genom utomstående granskningar. Kriterierna bygger bland annat på den internationella arbetsorganisationen ILO:s avtal och god lantbrukspraxis (Global G.A.P). Allt UTZ CERTIFIED-kaffe kan över internet spåras ända till plantagen där det har vuxit. Priset på UTZ CERTIFIED-kaffe fastställs utifrån världsmarknadspriset och kaffets kvalitet. Utöver marknadspriset betalar köparna ett avtalat certifieringstillägg till producenterna.
 
Märkningen Rättvis handel innebär att produkten har producerats enligt kraven för certifieringssystemet Rättvis handel. Systemet har skapats för att förbättra villkoren för småodlare i utvecklingsländerna och arbetstagare på stora plantager, och för att stärka deras ställning i den internationella handeln. Tack vare Rättvis handel kan producenterna i utvecklingsländerna förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. För konsumenten erbjuder Rättvis handel en möjlighet att inverka positivt på hur människor i utvecklingsländerna lever. För Rättvis handel-kaffe betalas alltid ett minimipris plus ett Rättvis handel-tillägg som går direkt till producentsammanslutningen.
 
Luomu, det vill säga ekologiskt odlat, bygger på EU-direktiven om ekologisk odling som övervakas av nationella myndigheter, i Finland Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Luomu-märket beviljas lantbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker där minst 95 % av de ingredienser som härstammar från lantbruk har producerats ekologiskt. Grundpelarna för ekologisk odling är hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. I ekologisk odling godkänns inte genmodifikation och man använder inte konstgödsel eller syntetiska bekämpningsmedel.
 
KRAV är den kändaste miljömärkningen för ekologisk mat i Sverige. Grundkravet för KRAV-märkning är ekologisk produktion, och dessutom förutsätter certifieringen bland annat socialt ansvar och minimerad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inte kemiskt framställda aromämnen, aromförstärkare eller färgämnen.