Vastuutekomme herättävät luottamusta

28.9.2013

Sidosryhmiemme vaatimukset ja kiinnostus yritysten vastuullisuutta kohtaan voimistuvat. Käytännössä vastuullisuus tarkoittaa meille arjen tekoja ja valintoja, pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista.

Tehty työ heijastuu takaisin sidosryhmien luottamuksena. Tästä kertoi muun muassa vuotuinen yritysten mainetta ja vastuullisuutta Suomessa luotaava laaja tutkimus, jossa vahvistimme edelleen asemaamme vastuullisimpien yritysten joukossa. Vastuullisuutta pitää myös johtaa ja edistää systemaattisesti. Panostamme tähän nyt entistäkin voimakkaammin tehtävään nimetyn yritysvastuupäällikön johdolla.

Kahviliiketoiminnassa vastuu ulottuu maailman laidalta toiselle: alkuperämaista hankintaketjun ja tuotantolaitosten kautta edelleen kahvia nauttivien kuluttajien luo eri markkinoille. Avainasemassa ovat kahvitoimittajamme. He ovat kaikki allekirjoituksellaan sitoutuneet noudattamaan eettistä osto-ohjeistustamme, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Alkuperämaissa ja hankintaketjussa pystymme parhaiten edistämään vastuullisuutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. International Coffee Partners -yhteisön kautta teemme käytännön yhteistyötä pienviljelijöiden kanssa heidän toimintansa ja elinolojensa kehittämiseksi. Haluamme edistää kahvinviljelijöiden toimeentuloa ja samalla koko perheen ja yhteisön hyvinvointia lisäämällä viljellyn kahvin tuottavuutta. Liityimme vuoden 2013 alussa myös kestävää kehitystä edistävään 4C-järjestöön, jossa on mukana jo yli 250 kahvialan toimijaa eri maista.

Menestys liiketoiminnassa luo vastuullisuudelle perustan. Haemme kasvua erityisesti Venäjältä, IVY-maista ja Baltiasta. Moskovan alueella sekä Baltiassa olemme markkinajohtaja paahdetussa kahvissa. Tveriin avaamamme paahtimo vahvistaa edelleen jalansijaamme Venäjällä. Myös Ruotsin ja Norjan kahvipalvelu-markkinat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia. Tavoitteemme on nostaa Suomen ulkopuolisten markkinoiden myynnin osuus nykyisestä 32 prosentista 40 prosenttiin pitäen samalla hyvää huolta suomalaisten kuluttajien kahvinautinnoista.

Markkinasta riippumatta menestyksemme ratkaisee kuluttajien kiinnostus tuotteitamme kohtaan. Tuomme aktiivisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluja ja tarjoamme kuluttajille vaihtoehtoja.

Kansainvälistyminen tuo myös vastuullisuuteen uusia ulottuvuuksia, sillä lähtökohdat sille saattavat olla eri markkinoilla hyvinkin erilaiset. Baltiassa ja Venäjällä kartoitimme viime vuonna vastuullisuudesta ymmärtääksemme paremmin heidän odotuksiaan. Vuoden 2013 aikana lanseeraamme omalle henkilöstölle koko konsernin yhteiset eettiset periaatteet ja niihin liittyvän koulutusohjelman.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on yrityksen menestykselle keskeinen. Viime syksynä tehty, henkilöstövastuun osa-alueita kartoittanut TellUs-kysely osoitti meidän edenneen etenkin esimiestyön kehittämisessä. Jatkuva koulutus ja johtamisen kehittäminen ovat tässä avainasemassa. Myös viime vuonna lanseeratut arvot tunnettiin hyvin. Edelleen meidän pitää parantaa toimintamallejamme, virtaviivaistaa päätöksentekoa ja varmistaa, että osaamisemme ovat tehokkaassa käytössä.

Vastuumme yrityksenä kantaa pavusta kuppiin. Haluamme, että Pauligista jää hyvä maku suuhun paitsi kahvina myös työpaikkana, kumppanina ja ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä.

Tervetuloa seuraamaan vastuullisuuden kehittymistä kahviketjussa

Elisa Markula
Toimitusjohtaja
Paulig-konsernin kahviryhmä