Tuure Boeliuksen Cold Brew Sparkling -arvonta

29.4.2020

Tuure Boeliuksen Cold Brew Sparkling -arvonta

COLD BREW SPARKLING -ARVONNAN SÄÄNNÖT

Cold Brew Sparkling -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille yli 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvontaan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Arvonta-aika

Arvonta on voimassa 24 tuntia sen julkaisusta Tuure Boeliuksen sosiaalisen median kanavissa. Arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti yksityisviestillä.

4. Kuinka osallistua arvontaan

Osallistuminen tapahtuu kommentoimalla Tuure Boeliuksen kanavissa julkaistavaan arvontakuvaan.

5. Palkinnot ja ehdot

Palkintona arvotaan kaksi kassillista Cold Brew Sparkling -juomia. Palkinto sisältää kangaskassin ja 8 kpl Cold Brew Sparkling -juomia. Palkinnon arvo on n. 35 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 1.5.2020. Mikäli voittajia ei tavoiteta vuorokauden sisällä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja. Arvontapalkinnot lähetetään voittajille kahden viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta.

Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin tai Instagramin kaikista arvontaaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kampanjan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 - 12.30
puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com

 

Lue lisää Paulig Groupin yksityisyydensuojasta. 

Back to top