PRESIDENTTI SPECIAL BLEND SUOMALAINEN KAHVIHETKI -KILPAILUN SÄÄNNÖT

16.6.2007

1. Järjestäjä

Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille, osallistuaksesi sinun tulee olla vähintään 16-vuotias. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 15.6.-30.6.2017

4. Kuinka osallistua kilpailuun 

Osallistuminen tapahtuu kertomalla Pauligin Facebook-postauksen kommenttikentässä muisto ilahduttavimmasta suomalaisesta kahvihetkestä.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintoina arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 6 kpl muotokuvia suomalaisista presidenteistä. Värikkäät ja eläväiset muotokuvat ovat Presidentti Special Blend 2017 -kahvipakkauksen suunnitelleen indonesialaisen taiteilijan, Arif Wicaksonon, käsialaa ja niiden kuvitustyylinä on indonesialaista kulttuuria kuvastava WPAP-tekniikka (Wedha’s Pop Art Portrait). Muotokuvien materiaalina on vaneri ja ne ovat kooltaan n. 60 x 60 cm. Muotokuvat on tehty seuraavista presidenteistä (1 kpl / presidentti):

·        Ståhlberg, Kaarlo Juho

·        Relander, Lauri Kristian

·        Paasikivi, Juho Kusti

·        Kekkonen, Urho Kaleva

·        Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi

·        Halonen, Tarja Kaarina

 

Yksi palkinto sisältää muotokuvan presidentistä (1kpl), Presidentti Special Blend -kahvipakkauksen (1kpl) sekä -kassin (1 kpl). Yhden palkinnon arvo on noin 100 euroa.

 Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 5.7.2017 mennessä ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti kanavassa, jonka kautta kilpailuun on osallistuttu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14.7.2017 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kampanjan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

8. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com