Pauligin Paulan Papuvisa - arvonnan säännöt

19.1.2019

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab

 (Jäljempänä “Järjestäjä”)

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvontaan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

 

3. Arvonta-aika

Arvonta alkaa 22.1.2019 ja päättyy 22.1.2019. Arvonta suoritetaan klo 18.00 - 19.00

4. Kuinka osallistua arvontaan 

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Pauligin Paulan Papuvisan Facebook live -postaukseen lähetyksen aikana, arvaten vastausta Paulan esittämiin Papuvisan kysymyksiin. Jokaisen Papuvisan pulman jälkeen arvotaan voittaja vastanneiden joukosta.

 

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintoina arvotaan Pauligin tuotekasseja! Palkintojen arvo n. 30 euroa

Osallistuaksesi sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvonta suoritetaan 22.1.2019 livelähetyksen aikana. Voittajille ilmoitetaan valinnasta lähetyksen aikana ja heihin otetaan kilpailun jälkeen yhteyttä henkilökohtaisesti sosiaalisen median välityksellä.

Palkinnot postitetaan osoitteisiin Suomessa helmikuun aikana

Kaikki aktivointiin osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Aktivointi ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com