Pauligin Inkun kaupunkikahvi -arvonnan säännöt

28.5.2019

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab (Jäljempänä “Järjestäjä”) 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Osallistumisaika

Arvonnassa järjestetään kolme erillistä arvontaa. Osallistumisaika on kaupunkikahvi New Yorkin osalta 28. - 30.8.2019 klo 10 asti, kaupunkikahvi Parisien osalta 3.9.-5.9.2019 klo 10 asti ja kaupunkikahvi Sydneyn osalta 6.-9.9.2019 klo 10 asti.

4. Kuinka osallistua arvontaan 

Arvontoihin voi osallistua Pauligin Inkun Instagramissa olevaan kaupunkikahvi -kuvaan kommentoimalla.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintoina arvotaan jokaisessa arvonnassa kahdelle tuotepalkinto 30.8. Paulig Cafe New Yorkia 3 kpl, 5.9. Paulig Cafe Parisienia  3kpl ja 9.9. Paulig Cafe Sydneyta 3kpl.

Voittajat arvotaan osallistuneiden keskuudesta 30.8.2019, 5.9.2019 ja 9.9.2019 ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti yksityisviestillä kanavassa, jossa voittaja on osallistunut arvontaan. Mikäli voittajaa ei tavoiteta arvontapäivinä 16 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.  

Kaikki aktivointiin osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Aktivointi ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

8. Lisätietoa arvonnasta

Pauligin kuluttajapalvelusta kuluttajapalvelu@paulig.com

Lue lisää Paulig Groupin yksityisyydensuojasta.