Paulig Live arvontasäännöt

1. Järjestäjät
Oy Gustav Paulig Ab (Jäljempänä “Järjestäjä”) 
2. Osallistumiskelpoisuus
Arvonta on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.
3. Osallistumisaika
Arvonnan osallistumisaika on 28.11 - 03.12. 2019.
4. Kuinka osallistua arvontaan 
Arvontaan voi osallistua kommentoimalla, kenen kanssa haluaisit lähteä Leon keikalle, arvontajulkaisuun Paulig Kulman Instagramissa tai Pauligin Inkun Instagramissa 03.12.2019 klo. 16.00 mennessä.
5. Palkinnot ja ehdot 
Palkintoina arvotaan molemmissa kanavissa kahdeksan (8) settiä, jotka sisältävät kahden hengen sisäänpääsyn Leon Unplugged-keikalle Paulig Kulmassa 5.12.2019 klo 18.30. Keikalle ei voi ostaa lippuja, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Keikka kuvataan promootiokäyttöön. Pääsyn voittaneet antavat osallistumalla keikalle suostumuksensa kuvattavaksi ilman erillisiä vaatimuksia. Kuvien ja materiaalin julkaisemisesta ei makseta korvausta.
Voittajat arvotaan osallistuneiden keskuudesta 08.10.2019 klo. 16 ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 4.9.19 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.  

Kaikki aktivointiin osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
Aktivointi ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
6. Julkisuus ja markkinointi
Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.
7. Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.
8. Lisätietoa arvonnasta
Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com