Onko Pauligin kahvi eettisesti hankittua?

Pyysimme teiltä viime syksynä kahviaiheisia kysymyksiä, joihin kaivattiin perinpohjaisia vastauksia. Hyviä kysymyksiä tuli paljon. Ensimmäiseksi otimme käsittelyyn Tuomas Jaakkolan meille lähettämän vastuullisuusaiheisen kysymyksen: Miten Paulig takaa kahvin eettisyyden? Kahvin tuotannossa erityisesti huolettaa lapsityövoima, kahviplantaasien työntekijöiden inhimillinen kohtelu ja riittävä palkka. Miten Paulig pitää kahvivalinnoissaan näistä asioista huolen? 

Eettisyys ja vastuullisuus ovat käsitteitä/sanoja, joihin liittyy useita ulottuvuuksia. Näillä sanoilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sosiaalista vastuuta tai ympäristön kannalta vastuullista toimintaa. Meillä Pauligilla vastuullisuus on kokonaisuus, joka ulottuu aina kahvin alkuperämaista ja viljelijöiden olosuhteista nautittuun kahvikuppiin asti.

Paulig on suuri raakakahvin ostaja, sillä ostamme lähes prosentin koko maailman kahvituotannosta. Maailman noin 25 miljoonasta kahvinviljelijästä jopa 70% on pienviljelijöitä, joiden tilat voivat olla kooltaan yhdestä hehtaarista muutamiin hehtaareihin. Kahvi saapuu siis meille yleensä hyvin pienistä puroista. Tämä tuo oman haasteensa kahvin jäljitettävyyteen ja sen läpinäkyvyyteen, mikä onkin koko kahviketjun yhteinen haaste aina viljelijästä, alkuperämaiden osuuskunnista, käsittelylaitoksista ja vientiyrityksistä paahtimoille asti. Olemme tehneet vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja sitoutuneet siihen, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki ostamamme kahvi on vastuulliseksi varmennettua.

Koska kahvi on meidän intohimomme ja tulon lähteemme, on meidän pidettävä huolta siitä että laadukkaan kahvin saatavuus säilyy myös tulevaisuudessa (lue Elisan blogi kahvin uhista). Kuinka tästä pidetään siis huolta?

Kahvin hyvä maku ja laatu voidaan saavuttaa vain kestävissä olosuhteissa koko toimitusketjussa. Vastuullisuudessa tärkeää on vuoropuhelu ja yhteistyö. Edistämme vastuullisuustyötä koko kahvialan kanssa, ja vierailemme säännöllisesti viljelymaissa tapaamassa raakakahvitoimittajiamme ja kahvinviljelijöitä. Teemme myös säännöllisesti sekä omia että kolmannen osapuolen suorittamia arviointeja. Sertifikaatit ovat siis yksi apuväline kahvin vastuullisessa hankinnassa, sillä emme pysty tekemään kaikkea itse. Näiden apujen lisäksi tuemme aktiivisesti kahvinviljelijäyhteisöjä, jotta he voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Nämä hankkeet tukevat pienviljelijöitä mm. hyvissä viljelykäytännöissä ja tilojen kannattavuuden parantamisessa, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja työolosuhteiden parantamisessa. Lue lisää: http://www.coffee-partners.org/ ja http://www.coffeeandclimate.org/

Näissä projekteissa mukana oleminen on jopa enemmän, kun mitä yksittäisen sertifikaatit lupaavat kuluttajilleen. 

Kun kahvi on kulkenut pitkän matkan paahtimoon asti, on tuotteen kunnioittaminen myös ehdottoman tärkeää. Meille vastuullisuus tarkoittaa siis myös sitä, että parannamme tuotantoprosessia ja pakkausten ympäristöystävällisyyttä sekä tutkimme raaka-aineita ja lopputuotteita monessa vaiheessa varmistaakseen kahvin korkean laadun. (Lue lisää Katin blogista, jossa pohditaan pakkauksen ympäristövaikutuksia)

Vieläkö sinua askarruttaa, kuinka tehdä oikeita kahvivalintoja kaupassa tai kahvilassa?

Valintaa tehdessä kannattaa miettiä, mitkä ovat omat arvot eli mitä vastuullisuus merkitsee juuri minulle ja miten kahviyritys tai tarjolla olevat sertifikaatit niihin vastaavat. Onko käyttämässäni tuotteessa jokin vastuullisuusmerkintä tai mitä yritys kertoo omasta vastuullisuustyöstään.Eettisyys ja vastuullisuus on laaja käsite ja alkuun kuluttajan kannattaa miettiä mitä ovat hänen henkilökohtaiset eettiset arvot. Painottuvatko ne enemmän sosiaalisiin vai ympäristöön liittyviin asioihin? Tämän jälkeen kannattaa miettiä millaiset ovat sen yrityksen arvot, kenen tuotetta on ostamassa.

 

Kahviterveisin

 

Maija

Pauligin 19. Paula