Mun kahvi -arvonta

6.6.2008
1. Järjestäjä
 
Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)
 
2. Osallistumiskelpoisuus
 
Arvonta on avoin kaikille vähintään 16-vuotiaille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistujien tietoja käsitellään Paulig Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti.
 
3. Arvonta-aika
 
Arvonta-aika on 7.6.-14.6.2018
 
4. Kuinka osallistua arvontaan
 
Arvontaan osallistutaan kommentoimalla ja/tai jakamalla kuva josta teettäisi oman Mun kahvi -kahvipaketin Pauligin Facebook-seinän arvonnasta kertovan postauksen kommenteissa tai Instagramissa #pauligmunkahvi häshtägin alla. 
 
5. Palkinnot ja ehdot
 
Arvonnassa palkintona on 12 kappaletta voittajan itse suunnittelemaa Mun kahvi -kahveja. Palkinnon arvo on n. 95 euroa.
 
Palkintojen voittajat arvotaan perjantaina 15.6.2018 ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin välityksellä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 20.6.2018 mennessä, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.
 
Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
 
Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
 
6. Arpajaisvero
 
Järjestäjä maksaa palkintojen arpajaisveron.
 
7. Julkisuus ja markkinointi
 
Järjestäjä ei käytä arvontaa varten kerättäviä tietoja markkinointia varten.
 
8. Lisätietoa arvonnasta
 
Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00–12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com