Kahviteollisuuden naiset kääntävät vielä maailman pään

8.3.2014

Riemukasta naistenpäivää!

Nautitko parhaillaan aamukahviasi kiireettömästi ja nautiskellen? Voi olla yllättävää kuulla, että kahvisi on luultavasti pensaista poiminut ja jatkoprosessoinut nainen. Naiset hoitavat kahviteollisuuden tuotannollisesta työstä jopa 70% mutta päätöksenteossa heidän äänensä kuuluu ani harvoin.

Vuonna 2008 Maailman Kauppajärjestö ITC:n tuottama tutkimus naisen asemasta kahvisektorilla osoitti naisten useimmiten työskentelevän kahviviljelyksillä; sadonkorjuussa ja lajittelussa. Vain noin 10% kahvialan naisista työskenteli hallinnollisissa tehtävissä ja kaupankäynnin parissa maan sisäisesti tai vientitehtävissä. Luvut vaihtelivat luonnollisesti maittain suuresti. Esimerkiksi Brasiliassa suuri osa sadonkorjuusta tapahtuu koneellisesti ja tämän vuoksi naisia työskentelee viljelyksillä vähemmän kuin ennen. Toisaalta esimerkiksi Afrikan kahvimaissa tai Vietnamissa naisten prosentuaalinen osuus kahvin alkutuotantoketjussa on taas lähes 80%. Näissäkin maissa kehitys on kuitenkin saanut vähitellen jalansijaa, sillä Vietnamissa naisten asema maan sisäisessä kaupankäynnissä on viime vuosina parantunut ja toisaalta Afrikassa naiset voivat jopa pyörittää omaa kahviplantaasiaan.

Tasa-arvoisemman tulevaisuuden avain on koulutus. Koulutuksen tavoite ei kuitenkaan tule olla vain viljelyksillä tehtävän työskentelyn tehostaminen. Yleisessä tietoisuudessa on, että sukupuolten välinen tasa-arvo niin koulutuksessa kuin sosiaalisessa asemassa vaikuttaa positiivisesti koko yhteisöön, erityisesti parantuneeseen terveyteen ja köyhyyden vähenemiseen. Kun naiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon, kaikki voittavat ja naiset pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan heidän työtään ja tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

Tutkimustulokset olivat silmiä avaavia vaikka työskentelenkin kahvin parissa päivittäin. Näissä naisissa piilee uskomaton potentiaali. Ymmärrän hyvin, että tarvitaan runsaasti tukea ja rohkaisua, että tämä potentiaali saadaan täyteen kukoistukseensa. Tämä haastaa meidät kahvia kuluttavissa maissa toimivat ja kahvia nauttivat naiset ponnistelemaan muutoksen puolesta.” Leena Miettinen, Paulig -konsernin Vastuullisuuspäällikkö.

Naisten asema tulee huomioida paremmin ja tämän vuoksi tänä naistenpäivänä tahdomme muistaa kahvialan naisia, jotka osaltaan saavat aikaan tämän muutoksen. Ilman näitä naisia kahviala(kaan) ei olisi nykyisenkaltainen.

Pauligilla työskentelee paljon naisia ja hyvin monenlaisissa tehtävissä kaikilla organisaation tasoilla. Kaikkiaan noin puolet työntekijöistämme on kauniimman sukupuolen edustajia. Ylhäällä näkyvään iloiseen kuvaan kokoontui iso joukko Pauligin Vuosaaren paahtimon naisia. Portaat vain hytkyivät kun naurunremakka täytti aulan!

Kaunista naistenpäivää sinulle toivottavat Pauligin naiset!